Planowana IV linia metra w Warszawie, ktora ma na celu połączenie Tarchomina z Wilanowem, charakteryzuje się długością trasy wynoszącą 26 km i obecnością 23 stacji. Linia ta ma za zadanie stać się nowoczesnym uzupełnieniem systemu transportowego stolicy. W tym celu Rada Miasta w Warszawie przeznaczyła dzisiaj sumę 56 mln złotych na prace przedprojektowe dotyczące linii M4.

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski podkreślił, że nowa infrastruktura komunikacyjna jest dla nich priorytetem. Wskazał na fakt, że tylko w bieżącej kadencji oddano do użytku 11 stacji metra, a kolejne trzy są w trakcie realizacji na linii M2. Zapowiedział, że po zakończeniu prac Warszawa będzie mogła pochwalić się 42 stacjami metra o łącznej długości prawie 44 km. Dodatkowo, zaznaczył, że nie zamierzają na tym poprzestać – w minionym tygodniu podpisana została umowa na zaprojektowanie trzeciej linii metra, a teraz Rada Warszawy postanowiła przeznaczyć fundusze na prace przedprojektowe IV linii metra.

Dziś Rada Warszawy zatwierdziła wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta środków, które mają pokryć koszty prac przedprojektowych IV linii metra. Kwota ta wynosi 56 mln złotych. Linia M4 ma połączyć następujące dzielnice: Białołęka, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wola, Ochota, Mokotów, Włochy i Wilanów. Zgodnie z wstępnymi założeniami uwzględnionymi w masterplanie dla Warszawy do 2050 roku, linia ta będzie miała długość 26 km i 23 stacje. Jej trasa obejmować będzie kilka węzłów przesiadkowych do innych linii metra oraz naziemnej komunikacji miejskiej i linii kolejowych.

Dzięki zapewnieniu środków finansowych przez miejskich radnych możliwe będzie ogłoszenie jeszcze w tym miesiącu przetargu na prace przedprojektowe dla całej planowanej IV linii metra. Przetarg ten ma na celu przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez analizę i dokumentację, która pozwoli na precyzyjne określenie lokalizacji linii, stacji i wyjść oraz powiązań z komunikacją naziemną.

Celem prac przedprojektowych jest potwierdzenie możliwości posadowienia stacji metra w danym miejscu. Wybrany wykonawca będzie musiał sprawdzić wszystkie aspekty związane z warunkami geologicznymi, potencjalnymi kolizjami sieci oraz istniejącą lub planowaną zabudową. Ważne są również kwestie związane z kolejnymi etapami realizacji, kolejnością etapowania budowy itd.

Planowana linia M4 ma stanowić istotny element systemu komunikacyjnego miasta, łącząc 9 dzielnic i pokonując bariery komunikacyjne przecinające miasto. Węzły przesiadkowe stworzą dogodne połączenia z innymi środkami transportu miejskiego. Przewiduje się, że prace przedprojektowe linii M4 zostaną zakończone do roku 2028.