Nadchodzący rok przyniesie duże zmiany dla mieszkańców dzielnicy Wesoła w Warszawie, ponieważ planuje się rozpoczęcie budowy tunelu na ulicy 1 Praskiego Pułku WP. Ta znacząca inwestycja infrastrukturalna ma na celu stworzenie bezkolizyjnego przejazdu, który nie tylko zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, ale także skróci czas przemieszczania się przez tory.

Pomysł na budowę tunelu jest wynikiem współpracy miasta st. Warszawa z PKP PLK SA i stanowi część większego projektu, mającego na celu stworzenie trzech dwupoziomowych skrzyżowań na linii kolejowej nr 2 prowadzącej z Warszawy Zachodniej do Terespolu. Projekt tunelu jest już gotowy, co oznacza, że Wesoła będzie mogła cieszyć się jednym ze wspomnianych bezkolizyjnych przejazdów.

W ramach projektu, tunel będzie posiadał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, obok której znajdzie się chodnik oraz ścieżka rowerowa. Wyposażony będzie także w wyjścia i windy, które umożliwią dostęp do peronów kolejowych i przystanku autobusowego przy ulicy Okuniewskiej. Dodatkowo, na skrzyżowaniu ulic 1 Praskiego Pułku WP i Sikorskiego zaplanowano budowę ronda.

Północną stronę linii kolejowej zdominują dwa ronda – pierwsze z nich połączy ulice 1 Praskiego Pułku WP z osiedlem Plac Wojska Polskiego. Drugie rondo zaplanowane jest przy ulicy Okuniewskiej, gdzie powstaną również przystanki autobusowe, chodniki i windy. Wschodnią stronę tunelu uzupełni pętla autobusowa skomunikowana z ulicą Okuniewską.

Inwestycja w tunel jest możliwa dzięki umowie współpracy zawartej między PKP PLK SA a m.st. Warszawą. To porozumienie definiuje zasady współpracy oraz finansowania prac związanych z realizacją inwestycji. Planuje się ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych na przełomie marca i kwietnia.

Całość projektu opiera się na planach sytuacyjnych tunelu w Wesołej, które powstały w ramach Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego. Decyzja środowiskowa na to rozwiązanie została uzyskana przez PKP PLK SA w 2012 roku i następnie przepisana na korzyść miasta st. Warszawy, szczególnie w aspekcie przejazdów na terenie dzielnicy Wesoła.