23 stycznia obchodzimy Dzień Bez Opakowań Foliowych. W ten sam dzień, stołeczna Warszawa daje początek edukacyjnej inicjatywie pod hasłem „Myślę~ nie marnuję opakowań”. Celem kampanii jest zainspirowanie mieszkańców miasta do rezygnacji z jednorazowych torebek plastikowych na rzecz korzystania z opakowań wielorazowego użytku.

Inicjatywa „Myślę~ nie marnuję opakowań” to nowy etap miejskiej kampanii, która ma za zadanie zachęcić warszawiaków do większego wykorzystania takich zasobów jak żywność, woda, ubrania oraz opakowania. Kampania wystartuje w dniu Dnia Bez Opakowań Foliowych i będzie trwała aż do końca kwietnia 2024 roku.

Celem kampanii „Myślę~ nie marnuję opakowań” jest promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców stolicy. Jak podkreśla Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w stołecznym ratuszu, chodzi o pokazanie, że każda osoba ma możność wpływać na ograniczenie ilości plastiku w naszym otoczeniu. W ramach akcji, mieszkańcy miasta będą informowani o konieczności zmiany swoich nawyków i zachęcani do korzystania z opakowań wielorazowych. Pamiętanie o zabieraniu własnej torby lub woreczka na zakupy to drobna rzecz, która może mieć duże znaczenie dla przyszłych pokoleń.

Przez ponad trzy miesiące, urzędnicy stolicy będą apelować do osób kupujących i sprzedających, aby korzystali z wielorazowych opakowań na zakupy. Na wybranych warszawskich targowiskach pojawia się specjalne szafy na tzw. torby bumerangi i woreczki wielorazowe. Edukatorzy będą prowadzić rozmowy z odwiedzającymi te miejsca, których jest około 900 dziennie, aby edukować ich na temat gospodarowania odpadami i nadawania drugiego życia niepotrzebnym rzeczom.

Ratusz ma zamiar zmienić nawyki mieszkańców miasta, pokazując im korzyści płynące z dzielenia się zasobami, niemarnowania oraz ponownego ich wykorzystywania. Długofalowym efektem takiego podejścia ma być redukcja ilości produkowanych odpadów i lepsza ochrona środowiska naturalnego. Lokalne społeczności mają się integrować poprzez wymianę zasobów, w szczególności mieszkańcy dzielnic, które najczęściej korzystają z targowisk.

Akcja będzie realizowana na trzech warszawskich targowiskach: przy ul. Wołoskiej róg ul. Odyńca na Mokotowie, przy ul. Egipskiej róg ul. Afrykańskiej na Pradze-Południe oraz przy ul. Rembielińskiej 7A na Targówku.