Pod koniec ostatniego roku, w stolicy Polski – Warszawie, pozostało do wymienienia mniej niż 3000 starych, nieekologicznych pieców, zwanych potocznie „kopciuchami”. To efekt skutecznej polityki miejskiej, która doprowadziła do redukcji liczby tych urządzeń zarówno w zasobach prywatnych, jak i komunalnych. W przypadku tych drugich odnotowano aż 90-procentowy spadek liczby kopciuchów na przestrzeni ostatnich pięciu lat (2018-2023). Równocześnie z tym procesem, miasto zauważalnie poprawiło jakość powietrza.

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreśla sukces działań prowadzonych przez miasto. Jak mówi, jesteśmy coraz bliżej momentu, gdy wszystkie kopciuchy zostaną usunięte. Przypomina, że gdy rozpoczynał swoje działania w tym zakresie, w Warszawie było aż 15 tysięcy takich pieców. Teraz, na koniec 2023 roku, liczba ta zmalała do 2650 sztuk, co oznacza spadek o ponad 80 procent.

Z ubiegłego roku usunięto prawie 150 kopciuchów z lokali komunalnych. Bilans pięcioletni (2018-2023) to redukcja z ponad 2 tys. do mniej niż 180 sztuk, co daje spadek o ponad 90 procent. Najbardziej widoczne zmiany odnotowano w dzielnicy Wawer – z niemal 700 kopciuchów pozostało zaledwie 16. Inne dzielnice, które mogą pochwalić się podobnymi sukcesami to Praga-Południe, Praga-Północ i Włochy. Dodatkowo Włochy, Wesoła i Wilanów stały się dzielnicami, które nie posiadają już żadnego przestarzałego pieca w zasobach miejskich.

Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy zapewnia, że miasto chce zlikwidować wszystkie kopciuchy. Działania są prowadzone na wielu płaszczyznach, począwszy od wymiany starych pieców w lokalach komunalnych, poprzez akcje informacyjne i pomoc doradców energetycznych, aż po dotacje dla mieszkańców na likwidację kopciuchów. Dodatkowo warszawiacy mogą skorzystać z dofinansowania w ramach krajowych programów: Czyste Powietrze i Stop Smog.

Jako wynik tych działań, od 2017 roku miasto zdołało usunąć niemal 4,2 tys. prywatnych starych pieców (400 w samym 2023 roku). Dofinansowanie na likwidację nieekologicznego źródła ogrzewania może wynosić nawet do 70 procent. Wnioski o dotacje przyjmowane są przez cały rok.

Wyraźne wyniki działań miasta widoczne są również w analizie jakości powietrza. Likwidacja większości kopciuchów przyczyniła się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń. Przede wszystkim obniżyło się stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10. Analiza danych od 2017 roku pozwala na zauważenie spadku tych wartości o odpowiednio 35 i 30 procent.

Również analizy stężenia benzo(a)pirenu, którego niemal wyłącznym źródłem są kopciuchy, pokazują poprawę, a prognozy na koniec 2023 roku przewidują, że wartość ta będzie poniżej dopuszczalnej normy.