Od roku Damian Jaworek sprawuje funkcję Rzecznika Praw Uczniowskich w Warszawie, podczas którego aktywnie prowadził spotkania i debaty z młodzieżą. W czasie jego pierwszej kadencji, niemal 3 tysiące uczniów miało możliwość uczestniczyć w spotkaniach, które odbyły się w ponad 70 miejskich placówkach edukacyjnych. Rzecznik pełni ważną rolę w obronie praw uczniów oraz pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych. Do niego można napisać list lub spotkać się osobiście.

Rzecznik Praw Uczniowskich to instytucja stworzona na mocy decyzji prezydenta Rafała Trzaskowskiego w 2022 roku. Jest to ambasador praw wszystkich uczniów warszawskich szkół. Bilans rocznej działalności tej instytucji pokazuje, jak istotne jest wsparcie dla młodych ludzi w trudnych sytuacjach. Głównym obowiązkiem Rzecznika jest informowanie uczniów o ich prawach, promowanie postaw obywatelskich i zasad równości. Ta rola nabiera jeszcze większego znaczenia po latach indoktrynacji oświatowej za czasów rządów PiS i niszczenia niezależności szkół, jak podkreślał Rafał Trzaskowski. Ciekawostką jest to, że aż ponad 70% uczniów opowiedziało się za utworzeniem tej funkcji w badaniu przeprowadzonym przez Młodzieżową Radę Miasta Stołecznego Warszawy.

W ciągu pierwszego roku swojej pracy Damian Jaworek miał możliwość głębokiego zrozumienia świata młodych ludzi i ich codziennej szkolnej rzeczywistości. „Uczniowie mają większą świadomość na temat swoich praw niż kilkanaście lat temu, kiedy ja byłem uczniem” – mówi Jaworek, dodając: „W polskim systemie edukacji to szalenie ważne, żeby uczniowie mieli wsparcie od kogoś, kto potrafi i chce z bliska poznać ich sprawy, zrozumieć ich perspektywę, a ma przy tym za sobą siłę instytucji i możliwość wpływu na szkolną rzeczywistość.”

Podstawowym zadaniem Rzecznika jest zainteresowanie prawami i dobrem uczniów warszawskich szkół, w tym zwalczanie ich dyskryminacji i wykluczenia. Rzecznik informuje uczniów i ich rodziców o ich prawach oraz interweniuje w przypadku ich naruszenia. Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją szkół i szkolnymi rzecznikami praw uczniowskich oraz radami rodziców. Prowadzi również projekty edukacyjne, intensywnie pracuje na rzecz równości i demokracji w szkołach.

Od października 2022 roku Rzecznik nawiązał współpracę ze Studencką Poradnią Prawną Akademii Leona Koźmińskiego, która oferuje młodzieży i ich rodzicom pomoc prawną dotyczącą praw uczniowskich. Damian Jaworek jest również inicjatorem Warszawskich Debatach o Prawach Uczniowskich, a także pilotażowego programu Warszawska Akademia Praw Uczniowskich. Bierze udział w wydarzeniach młodzieżowych i obywatelskich, a także współpracuje z Młodzieżową Radą Warszawy, młodzieżowymi radami dzielnic rzecznikami praw uczniowskich z innych miast oraz organizacjami pozarządowymi.

Rzecznik dysponuje także wsparciem zespołu ekspertów składającego się z przedstawicieli różnych środowisk, w tym pracowników instytucji edukacyjnych, urzędu miasta, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Warszawy oraz specjalistów zależnych od rodzaju zgłoszonej sprawy.

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich zaprasza uczniów oraz ich rodziców na dyżury, które odbywają się w czwartki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych (WCIES), przy ul. Starej 4.