Warszawska przestrzeń publiczna, obejmująca 1300 km dróg i torowisk, jest systematycznie utrzymywana w czystości przez Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM). Oprócz sprzątania jezdni, torowisk i przystanków, ZOM odpowiada także za odśnieżanie oraz usuwanie odpadów z koszy miejskich. W ubiegłym roku, drogi były czyszczone aż 41 razy, natomiast torowiska – 94 razy.

Zarząd dba o to, żeby każda ulica była przynajmniej raz w tygodniu czyszczona na mokro. Dzięki temu z nawierzchni są usuwane nie tylko śmieci, ale także piasek, inne zanieczyszczenia a jesienią liście i błoto, które stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ponadto, podczas takiego sprzątania wykorzystywana jest woda, co umożliwia zminimalizowanie uniesień pyłu oraz wpływa korzystnie na jakość powietrza. Regularnie czyszczone są również tory tramwajowe.

Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta, Tadeusz Jaszczołt, podkreśla wiele korzyści wynikających z regularnego utrzymania czystości na warszawskich ulicach. Poprawia to nie tylko bezpieczeństwo użytkowników dróg, ale także ogranicza zanieczyszczenie powietrza, wpływając pozytywnie na zdrowie warszawiaków. Również estetyka przestrzeni publicznej jest znacznie podniesiona dzięki takim działaniom.

Prace porządkowe są realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem, który obejmuje okres od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a nawet zimą, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. W roku 2023, przy utrzymujących się przez cały dzień dodatnich temperaturach, jezdnie były czyszczone także w styczniu i grudniu.

Informacje o planowanych pracach porządkowych mieszkańcy mogą znaleźć w kalendarzu sprzątania dostępnym na stronie Zarządu Oczyszczania Miasta. Harmonogram ten jest elastycznie modyfikowany, w zależności od warunków pogodowych – prace nie są realizowane podczas intensywnych opadów deszczu.

W roku 2023 ZOM kontynuował współpracę z miejskimi pływalniami, wykorzystując do sprzątania miasta wodę z basenów, spuszczać podczas letnich przerw technicznych. W okresie od czerwca do września użyto ponownie 2,5 mln wody, pobranej z 10 ośrodków sportowych, co pozwoliło na uzupełnienie zapasów wody dla 270 pojazdów służb porządkowych. Akcja ta jest prowadzona od trzech lat i do tej pory wykorzystano w niej łącznie 9 mln litrów wody.

Zarząd Oczyszczania Miasta zajmuje się utrzymaniem czystości na 1300 km ulic i torowisk, na powierzchni 3,5 mln m kw. chodników oraz przy 4400 przystankach komunikacji miejskiej. Do obowiązków ZOM należy również opróżnianie 12 tys. koszy na śmieci. Pogotowie Porządkowe oraz grupy interwencyjne reagują na nieplanowane zanieczyszczenia na ulicach i terenach dla pieszych. Wielowymiarowa organizacja sprzątania oraz wysoki standard utrzymania czystości, wymagany przez ZOM, są doceniane zarówno przez mieszkańców stolicy jak i turystów. Według ostatniego badania Barometr Warszawski, aż 86% respondentów ocenia poziom czystości w mieście jako dobry lub bardzo dobry.

Projekt pod nazwą „Mechaniczne zmywanie jezdni ulic m.st. Warszawy w 2023 roku” został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.