Wychodząc naprzeciw wymaganiom bezpieczeństwa na drogach i starając się zminimalizować liczbę incydentów spowodowanych przez kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, funkcjonariusze policji rozpoczęli nowy projekt prewencyjno-kontrolny o nazwie „TRZEŹWY KIEROWCA 2023”.

Ten inicjowany przez policję projekt „TRZEŹWY KIEROWCA 2023” implikuje intensyfikację działań wobec osób za kierownicą. Celem jest skontrolowanie jak największego grona kierowców, co ma przyczynić się do eliminacji z ruchu drogowego tych, którzy prowadzą pojazd będąc pod wpływem substancji odurzających, a w rezultacie – zmniejszenia liczby wypadków i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Ważne jest, aby wszyscy mieli świadomość, że kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu lub substancji mającej podobne efekty do alkoholu stanowi realne zagrożenie na drodze. Policjant ma prawo żądać od kierowcy lub innej osoby, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie prowadzenia pojazdu, poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub podobnych substancji w organizmie.

W przypadku zaistnienia wypadku drogowego z udziałem osób rannych lub zabitych, badanie na zawartość alkoholu lub substancji odurzających jest obowiązkowe. Dodatkowo, test na trzeźwość może być przeprowadzony podczas dowolnej kontroli drogowej, niezależnie od powodów jej przeprowadzenia.

Kierowanie pojazdem mechanicznym będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków to poważne wykroczenie, skutkujące 15 punktami karnymi i karą do dwóch lat pozbawienia wolności. W przypadku powtórnego popełnienia tego przestępstwa, kara ta może wynieść aż pięć lat!

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu lub substancji o podobnym działaniu wiąże się z 15 punktami karnymi oraz karą aresztu lub grzywny wynoszącej co najmniej 2500 zł (maksymalnie do 30000 zł).

Jeśli zaś mamy do czynienia z prowadzeniem pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości czy po spożyciu alkoholu lub substancji o podobnym działaniu, kara wynosi od 2500 zł w stanie nietrzeźwości, a po spożyciu co najmniej 1000 zł.

Ważne jest, aby pamiętać, że stan po użyciu alkoholu to taki, w którym zawartość alkoholu w organizmie przekracza 0,2 promila, ale nie jest większa niż 0,5 promila. Z kolei stan nietrzeźwości oznacza zawartość alkoholu powyżej 0,5 promila.

Kierowcy powinni zawsze pamiętać jedną zasadę – jeśli spożywali alkohol, nie powinni prowadzić pojazdu!