Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przeanalizowali poziom bezpieczeństwa na trasach stołecznego garnizonu i Warszawy w 2023 roku. Zgodnie z początkowymi danymi statystycznymi, ubiegły rok był znacznie bardziej bezpieczny w porównaniu do lat poprzednich. Zauważono redukcję liczby zarówno zdarzeń drogowych, jak i przypadków osób poszkodowanych.

Statystyki wskazują, że pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2023 roku na terenie całego garnizonu stołecznego miało miejsce 1151 wypadków drogowych. Niestety, kosztowało to życie 101 osób, natomiast 1281 cierpiało odniesione obrażenia. W ciągu analogicznego okresu w roku 2022, policjanci odnotowali 1189 takich incydentów, które skutkowały śmiercią 100 osób, a 1332 zostały ranne. W samym tylko mieście Warszawa, porównując do roku poprzedniego, liczba poważnych wypadków drogowych spadła o 56, zaś liczba ofiar śmiertelnych o 6.

Pierwszoplanowym celem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kierowcom, jak i pieszym. W związku z tym, każdego dnia policjanci przeprowadzają działania kontrolne i prewencyjne. Jak jednak należy pamiętać, bezpieczeństwo na drogach jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego wzywamy do zachowania ostrożności i respektowania obowiązujących przepisów, aby każda podróż mogła zakończyć się szczęśliwie.