Trwający proces 11. edycji budżetu obywatelskiego daje mieszkańcom Warszawy możliwość zgłaszania swoich projektów do realizacji, na które Ratusz w stolicy zarezerwował ponad 100 milionów złotych. Osoby zainteresowane mają czas na zgłoszenie swoich pomysłów do 25 stycznia.

Z rozpoczęciem nowego roku, mieszkańcy stolicy są zachęcani do zgłaszania swoich innowacyjnych pomysłów dla rozwoju miasta. Jak podkreśla Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego oraz pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania, warszawiacy mają wiele do zaoferowania, a ich kreatywność i zaangażowanie w poprawę życia w mieście są nieocenione.

Wszyscy mieszkańcy Warszawy mogą zgłosić swój projekt poprzez formularz dostępny na stronie internetowej 11. edycji budżetu obywatelskiego lub dostarczyć go bezpośrednio do urzędu dzielnicy. Istnieje również możliwość wysłania formularza pocztą z dopiskiem „Budżet obywatelski”, jednak musi on dotrzeć najpóźniej do 25 stycznia 2024 roku. Projekty ogólnomiejskie należy kierować do Kancelarii Urzędu m.st Warszawy, na adres al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Do oceny zgłoszonych projektów Urząd m.st Warszawy przygotował orientacyjny cennik realizacji pomysłów, który pomoże w szacowaniu kosztów przedsięwzięć. Bazując na poprzednich edycjach, zostały przygotowane wyceny najpopularniejszych pomysłów. Pracownicy urzędu sprawdzają sugestie finansowe od autorów i dostosowują je do realnych cen rynkowych.

Pomoc merytoryczna jest również dostępna dla osób zainteresowanych zgłaszaniem projektów. Spotkanie mające na celu omówienie zasad budżetu obywatelskiego oraz pomoc w kwestiach formalnych odbędzie się 11 stycznia o godzinie 17:30 w MALu przy ul. Kasprowicza 14. Ponadto, pracownicy merytoryczni są dostępni w godzinach pracy urzędu w biurach dzielnicowych i jednostkach.