Pojawiła się propozycja wprowadzenia opłat za korzystanie ze stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach typu Park and Ride. Projekt ten ma znaleźć się w porządku obrad następnej sesji Rady Warszawy, a decyzja o wprowadzeniu opłat jest uzasadniana wysokimi kosztami energii elektrycznej oraz zwiększoną ilością pojazdów elektrycznych korzystających z tych stacji.

Opłata za zużytą energię ma być naliczana proporcjonalnie, z dokładnością do 0,1 kWh. Z analiz wynika, że użytkownicy parkingów P+R w 2022 roku zużyli około 440 tys. kWh energii na ładowanie swoich pojazdów. Wobec tego zaproponowano stawkę 1,61 zł brutto za 1 kWh.

Drugim elementem projektu jest plan wycofania Kart Eko, które były dedykowane właścicielom aut elektrycznych. Karta umożliwiała parkowanie samochodu na parkingu P+R w godzinach przerwy technicznej od 2:31 do 4:29. Niska popularność kart oraz ograniczona liczba miejsc postojowych dostępnych na parkingach sprawia, że zdecydowano o ich zniesieniu. Obecne karty będą jeszcze ważne do końca roku.

Projekt przewiduje także zmianę w opłatach za miejsca postojowe. W godzinach 4:30-2:30 opłata za wynajem miejsca ma wzrosnąć z obecnych 100 złotych, które obowiązują niezmienione od 2007 roku. Propozycja ta jest uzasadniana znacznym wzrostem kosztów utrzymania parkingów i ogólnej inflacji. Proponowane stawki to 150 złotych dla płatności na miejscu i 250 złotych dla opłaty z odroczonym terminem płatności.

W projekcie pojawiła się także propozycja zniesienia przerwy technicznej w weekendy na parkingach P+R. Uzasadnienie podkreśla, że w soboty i niedziele parkingi są słabo zapełnione, a zmiana służyłaby zwiększeniu komfortu użytkowników chcących skorzystać z komunikacji miejskiej w weekendy.