Żandarmeria Wojskowa podała do publicznej wiadomości, że zatrzymano ośmiu żołnierzy z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w stolicy Polski, Warszawie. Powodem tak drastycznego działania były podejrzenia o popełnienie przestępstwa podczas przystępowania do egzaminu z języka angielskiego.

Komunikat w tej sprawie wydał płk Artur Karpienko, kierujący Oddziałem Komunikacji Społecznej w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Wyjaśnił on, że zatrzymani kadeci własnoręcznie opracowali i stosowali proceder oszustwa. Oszukańcze działania polegały na wykorzystaniu technologii do przekazywania obrazu i dźwięku, co miało pomóc im w prawidłowym uzupełnieniu arkuszy egzaminacyjnych.

Zatrzymanym podchorążym przedstawiono zarzuty dotyczące próby wyłudzenia fałszywego zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego na określonym poziomie. Wyróżniono również zarzut współudziału w tym przestępstwie, który polegał na telefonicznym przekazywaniu informacji podczas trwania egzaminu. Te czyny miały na celu umożliwić żołnierzom prawidłowe uzupełnienie arkuszy odpowiedzi. Są one zatem podejrzane o popełnienie przestępstwa opisanego w art. 18 § 3 kk w zw. z art. 272 kk oraz w art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 272 kk – jak wskazano w komunikacie Żandarmerii Wojskowej.

Żandarmeria Wojskowa oszacowała również, że nieuczciwe zachowania podczas egzaminów mogły dotyczyć większej grupy żołnierzy. W wyniku analizy materiału dowodowego liczba osób objętych zarzutami może wzrosnąć do kilkudziesięciu.