Zbliżający się długi majowy weekend zwiastuje przypływ osób pragnących spędzić czas na świeżym powietrzu. Znacząco przyczyniają się do tego sprzyjające warunki pogodowe, takie jak słoneczna aura i wysokie temperatury. W tych okolicznościach Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie planuje intensyfikację działań prewencyjnych i kontrolnych nad wodą. W tym kontekście, policja apeluje o roztropność i dbałość o osobiste bezpieczeństwo, jak również innych osób przebywających w pobliżu.

Policyjne statystyki pokazują, że najwięcej tragicznych przypadków utonięć ma miejsce na niestrzeżonych obszarach, które nie są formalnie zakazane do kąpieli. Niewiele mniej zdarzeń ma miejsce w miejscach, gdzie kąpiel jest przeciwnie zakazana. Ryzyko wzrasta także podczas łowienia ryb i innych aktywności związanych z wodą, gdy brakuje ostrożności.

Nieostrożność nad wodą może przybierać różne formy: kąpiel w miejscach niestrzeżonych, skoki do wody bez uprzedniego schłodzenia organizmu, pływanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oddalanie się zbytnio od brzegu, a także kąpiel w ciemnościach lub w czasie ograniczonej widoczności. Dodatkowo, nieznajomość zasad korzystania ze sprzętu pływającego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa na wodzie również stanowią duże zagrożenie.

Statystyki policyjne pokazują, że najbardziej niebezpieczne są rzeki, gdzie utopień jest najwięcej. Jeziora to kolejne miejsce o wysokim ryzyku utonięć. Większość zagrożeń tonięcia jest notowana w godzinach popołudniowych i dotyczą one głównie osób powyżej 50 roku życia, a także tych w wieku 31-50 lat.

Konsumpcja alkoholu w miejscach publicznych, takich jak plaże, jest niewskazana. Szczególnie ważne jest to na nowo otwartym Moście pieszo-rowerowym w Warszawie, gdzie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby prowadzące pojazd mechaniczny na lądzie, na wodzie lub w powietrzu po spożyciu alkoholu mogą zostać ukarane aresztowaniem lub grzywną wynoszącą co najmniej 2500 złotych.

Pamiętajmy, że droga wodna to również droga! Szanujmy znaki na wodzie, bądźmy uprzejmi dla innych i pamiętajmy o zasadzie ruchu prawostronnego. Jeżeli poruszamy się mniejszym pojazdem, który łatwo manewruje, powinniśmy ustąpić pierwszeństwa.

Należy również zadbać o odpowiednie wyposażenie każdego statku lub łodzi. Powinny one dysponować środkami bezpieczeństwa zapisanymi w dokumencie rejestracyjnym lub bezpieczeństwa. Jeśli nie posiadają takiego dokumentu, powinny być wyposażone w tyle środków bezpieczeństwa, ile osób na nich przebywa. Zgodnie z Ustawą o Żegludze Śródlądowej, statkiem jest urządzenie pływające z napędem mechanicznym lub bez niego.

Najczęściej policjanci Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie odnotowują wykroczenia przeciwko przepisom żeglugi śródlądowej, rybactwa śródlądowego, ochrony przyrody oraz urządzeń publicznych według kodeksu wykroczeń.