W czwartek, 22 lutego 2024 roku, w ratuszu dzielnicy Bemowo, miało miejsce spotkanie, na którym zebrali się dyrektorzy oraz pedagodzy z bemowskich placówek edukacyjnych oraz funkcjonariusze policji zajmujący się na co dzień kwestiami związanymi z młodzieżą.

Głównymi uczestniczkami spotkania były policjantki z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Przybyły one na spotkanie we współpracy z Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na Bemowie oraz Wydziałem Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bemowo. Inaugurację spotkania przeprowadził Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo – Pan Maciej Wójtowicz.

Podczas zebrania, funkcjonariuszki policji zaprezentowały multimedialne prelekcje, które zawierały wybrane fragmenty ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Opowiedziały również o procedurach w sytuacjach związanych z problemami młodzieży, takimi jak: ryzyko demoralizacji, problemy z przemocą domową czy uczestnictwo w działaniach nielegalnych. Szczegółowo omówiony został również artykuł 4, paragraf 4 tejże ustawy, precyzujący prawa dyrektorów szkół w zakresie wprowadzania środków oddziaływania wychowawczego bez konieczności informowania sądu rodzinnego lub Policji.

Zebranie stanowiło doskonałą okazję do rozważenia problemów, które na co dzień napotykają pedagogowie pracujący ze szkolną młodzieżą. W trakcie dyskusji wyjątkowo cenne okazały się doświadczenia obu stron. Podczas spotkania omówiono praktyczne zastosowanie procedur w codziennym działaniu szkół, a także współpracę pomiędzy ośrodkami edukacyjnymi a Policją.