Dzięki solidnej współpracy między Komendą Stołeczną Policji (KSP), Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP), Krajową Administracją Skarbową (KAS) oraz Prokuraturą, udało się zadać cios zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w przestępstwach akcyzowych. W wyniku kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy, skutkiem której było aresztowanie piątki mężczyzn, przechwycono blisko 6 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy i ponad 13,5 tony tytoniu. Straty, jakie poniósł Skarb Państwa z powodu niezapłaconych podatków, oszacowano na kwotę przekraczającą 20 milionów złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji oraz z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, w kooperacji z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, przyczynili się do rozbicia wspomnianej grupy przestępczej. Z informacji wynika, że grupa prowadziła swoje nielegalne działania głównie na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego, narażając tym samym Skarb Państwa na straty przekraczające 20 milionów złotych.

Posiadając solidną bazę informacji, funkcjonariusze przystąpili do działań. W stolicy kraju zatrzymano trzy osoby i zlikwidowano magazyn, w którym przechowywane były pudełka zawierające niemal 5 milionów sztuk papierosów oznaczonych zastrzeżonymi znakami globalnych marek tytoniowych. Na terenie powiatu mińskiego, w bagażniku dostawczego pojazdu zaparkowanego na prywatnej posesji, odkryto prawie 800 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Tam też funkcjonariusze zabezpieczyli tytoń, strzelbę marki Mossberg i 20 sztuk amunicji różnego kalibru.

Kolejne działania przeprowadzone były w powiecie wyszkowskim, gdzie w jednym z budynków gospodarczych zlikwidowano miejsce do krojenia suszu tytoniowego i przechwycono ponad 6,5 tony tytoniu. Nieco dalej, na innej posesji, zatrzymano kolejną osobę i przechwycono ponad 7 ton tytoniu umieszczonego w dwóch naczepach ciężarówek.

Następne działania służb miały miejsce na terenie powiatu sieradzkiego w województwie łódzkim, gdzie funkcjonariusze zlikwidowali profesjonalną paczkownię papierosów. Przy okazji przejęli maszyny i urządzenia służące do pakowania papierosów oraz setki tysięcy różnorodnych opakowań papierosów. Na miejscu zabezpieczono również ponad 27 tysięcy sztuk papierosów.

Podsumowując, w ramach całej operacji funkcjonariusze KSP, CBŚP i KAS zatrzymali łącznie 5 mężczyzn w wieku od 38 do 57 lat. Udało im się zlikwidować miejsca do krojenia i pakowania tytoniu oraz przechwycić blisko 6 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy i ponad 13,5 tony tytoniu.

Wszyscy aresztowani zostali przekazani do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie, gdzie postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych oraz naruszenia obowiązków podatkowych. Sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i wniosku prokuratora, zastosował wobec 4 osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.