Z roku na rok, Wodociągi Warszawskie są coraz bliżej osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. W 2023 roku, miejska spółka udało się wytworzyć niemal 60 tys. MWh energii elektrycznej, korzystając głównie z odnawialnych źródeł. Jest to równowartość prawie jednej trzeciej rocznego zapotrzebowania na energię w spółce, a także ilość wystarczająca na zasilenie 30 tysięcy domostw przez rok.

Wodociągi Warszawskie czerpią energię głównie ze ścieków i promieni słonecznych. Biogaz, który jest produkowany w trakcie fermentacji osadów ściekowych w trzech oczyszczalniach MPWiK – Czajka, Południe oraz Pruszków, stanowi podstawowe odnawialne źródło energii dla Wodociągów. W ubiegłym roku, dzięki spalaniu biogazu, udało się wygenerować 49 tys. MWh energii elektrycznej.

Dodatkowo, panele fotowoltaiczne zainstalowane na terenach Wodociągów Warszawskich dostarczyły w 2023 roku 5,5 tys. MWh energii, co stanowi zauważalny wzrost w porównaniu do 1,8 MWh wyprodukowanych w 2022 roku. Kolejnym źródłem energii dla spółki jest turbina parowa znajdująca się w spalarni w zakładzie Czajka, dzięki której uzyskano dodatkowe 5,5 tys. MWh.

MPWiK nieustannie dąży do zwiększenia produkcji energii i modernizuje swoje oczyszczalnie w tym celu. Obecnie kończy modernizację oczyszczalni ścieków Południe, co przyczyni się do zwiększenia produkcji biogazu. Biorąc pod uwagę średnie koszty energii elektrycznej, dzięki wykorzystaniu własnych źródeł energii MPWiK zaoszczędził w ubiegłym roku szacunkowo ponad 56,7 mln zł netto.

W ramach podpisanych listów intencyjnych z PGNiG Termika, Veolią Warszawa, Wodociągi Warszawskie badają możliwości odzysku ciepła ze ścieków komunalnych. Prace nad instalacją do ogrzewania wybranych budynków kampusu Politechniki Warszawskiej za pomocą takiego ciepła są już zaawansowane.

Wodociągi Warszawskie dostarczają codziennie prawie 350 mln litrów wody z kranu o wysokiej jakości dla mieszkańców stolicy i niektórych sąsiednich gmin, a także odbierają i oczyszczają ponad 500 mln litrów ścieków. Transformacja spółki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym opiera się na odzyskiwaniu z nich energii elektrycznej, cieplnej, a w przyszłości także surowców. Wodociągi już teraz wykorzystują oczyszczone ścieki do procesów technologicznych, takich jak chłodzenie i mycie urządzeń, nawadnianie zieleni, a także na cele przeciwpożarowe. Dzięki ostatnim inwestycjom spółka może skutecznie sprostać wyzwaniom ekologicznym i ekonomicznym.