Ratusz w Warszawie, stolicy Polski, podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu geodezyjnego o wartości miliona złotych. Przedmiotem tego projektu jest przeprowadzenie serii prac geodezyjnych związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz poza jego granicami, w obrębie województwa mazowieckiego.

Zlecenie to zostało podzielone na trzy kluczowe segmenty. Pierwsze dwa dotyczą cyklicznego tworzenia opracowań geodezyjnych. W ich ramach znajdują się takie działania jak: tworzenie wstępnych projektów podziału nieruchomości, sporządzanie map przeznaczonych do celów prawnych, czy też opracowywanie map sytuacyjnych nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg publicznych. Dodatkowo, będą one obejmować tworzenie wykazów synchronizacyjnych oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych, które zawierają wykazy zmian danych ewidencyjnych.

Ostatnia, trzecia część zamówienia jest skupiona na sukcesywnym wykonywaniu analiz geodezyjno-prawnych nieruchomości. Analizy te mają za zadanie ustalić wszystkie dane dotyczące właściciela nieruchomości, określić czy konkretna działka ewidencyjna jest pokrywająca się z dokumentem własnościowym podanym przez zamawiającego, a także ustalić strefy funkcjonalne zgodnie ze sposobem zagospodarowania obszaru wskazanego przez zamawiającego. W ramach tej części analizy, zostaną także przeprowadzone badania historycznych oznaczeń geodezyjnych i prawnych dla wybranej działki ewidencyjnej.