Warszawa od lat przeprowadza badania, które mają na celu wyłonienie najbardziej przyjaznej dla dzieci i ich rodzin placówki żłobkowej. W tym roku, już po raz 17., rodzice mieli okazję podzielić się swoimi opiniami. Jak pokazały wyniki badań, najwyżej ocenione zostały żłobki zlokalizowane na Woli oraz Żoliborzu.

Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy, podkreśla, że opieka żłobkowa w stolicy jest olbrzymim sukcesem. Pochwaliła także wysiłki kadry opiekuńczej i wychowawczej, która prowadzi placówki na najwyższym poziomie. Przypomniała również o tzw. celu barcelońskim, który udało się osiągnąć – to znaczy zapewnienie 33% miejsc w żłobkach dla dwu- i trzylatków.

Plebiscyt zgromadził łącznie 183 placówki, w tym 73 żłobki i 11 mini żłobków publicznych, a także 40 niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych oraz 59 dziennych opiekunów. Oddano w sumie ponad 4,3 tysiąca głosów. Wśród nich wyłonieni zostali tegoroczni zwycięzcy plebiscytu.

Podział plebiscytu przewidywał cztery kategorie: żłobki prowadzone przez miasto stołeczne Warszawa, żłobki i kluby dziecięce niepubliczne, punkty dziennego opiekuna prowadzone przez miasto oraz te prowadzone przez podmioty niepubliczne. W kategorii żłobków publicznych triumfował Żłobek nr 37 na Woli, zaś w kategorii niepublicznych – Żłobek Avocado z Żoliborza.

Do najważniejszych inicjatyw wprowadzonych podczas kadencji prezydenta Rafała Trzaskowskiego należy bezpłatna opieka żłobkowa. Po ponad czterech latach funkcjonowania programu ocenia się go jako skuteczną pomoc dla warszawskich rodzin. Dotychczas korzystało z niego kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

Stolica Polski dysponuje 74 publicznymi żłobkami, 12 mini-żłobkami i 27 publicznymi punktami dziennego opiekuna. W sumie pod opieką miejskich placówek znajduje się ponad 17 tysięcy dzieci.

Badania wskazują, że jakość opieki żłobkowej w Warszawie jest najwyższa na tle całego kraju. Wskaźnik zadowolenia rodziców wynosi aż 96%. Tymczasem stolica nie zamierza spocząć na laurach i planuje uruchomić kolejne 1200 miejsc oraz nowe żłobki w dzielnicach: Bemowo, Targówek, Wola, Wawer, Ochota i Białołęka.