Warszawa, stolica Polski, przyłącza się do europejskich obchodów Miesiąca Różnorodności. Maj będzie miesiącem wypełnionym rozmaitymi wydarzeniami, takimi jak tematyczne wystawy, pokazy filmowe czy performanse teatralne. W biblioteckim kontekście zaprezentowane zostaną Półki Różnorodności, gromadzące literaturę związana z równością społeczną.

Maj, jako Europejski Miesiąc Różnorodności, jest idealnym momentem na promowanie tej wartości, nie tylko w środowisku pracy, ale i na poziomie lokalnej społeczności. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na rożne grupy ludzi, zwłaszcza te, które są podatne na marginalizację. Różnorodność stanowi istotny element współczesnego świata.

„Polityka równości i różnorodność społeczna mają kluczowy wpływ na rozwój społeczeństwa. Warszawa rozumie swój potencjał w tym obszarze i pragnie go wykorzystywać w sposób świadomy i odpowiedzialny” – powiedziała Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynująca ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, pełnomocniczka prezydenta ds. równego traktowania.

Warszawski Miesiąc Różnorodności, realizowany przy wsparciu różnych organizacji i instytucji kulturalnych, obejmuje wiele wydarzeń. Pełny harmonogram jest dostępny na stronie internetowej imprezy.

Warszawa we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do udziału w konferencji „Miesiąc Różnorodności 2024”, która stanowi kulminację obchodów tego wyjątkowego miesiąca. To najważniejsze wydarzenie odbywające się pod egidą Karty Różnorodności, ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy. Co roku spotkanie przyciąga ekspertów zajmujących się zarządzaniem różnorodnością oraz osoby walczące przeciwko wykluczeniu i dyskryminacji.

W tym roku konferencja odbędzie się 21 maja w Forcie Sokolnickiego znajdującym się w warszawskim parku Stefana Żeromskiego, pomiędzy 10:00 a 15:00. W trakcie gromadzenia uczestników będą miały miejsce wystąpienia, dyskusje panelowe oraz prezentacje studiów przypadków poszczególnych firm. Przedstawione zostaną też wyniki 4. edycji badania Diversity IN Check, które jest narzędziem do diagnozowania poziomu dojrzałości organizacji w zarządzaniu różnorodnością. Podczas konferencji zostanie też ogłoszona lista polskich pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w roku 2023.