Kwadratowa grupa osobników, podejrzanych o dystrybucję pokaźnej ilości narkotyków w postaci DMT i Harminy, została zatrzymana przez funkcjonariuszy służby kryminalnej. Podejrzani rzekomo organizowali ceremonie z użyciem mocno uzależniającego napoju Ayahuasca, który był serwowany przez tzw. „Szamana”. Każdej z tych osób grozi teraz surowa kara do 12 lat pozbawienia wolności. Na podstawie wniosku Prokuratury Rejonowej w Otwocku, trzech z nich trafiło do aresztu, a jeden znalazł się pod nadzorem policyjnym, z nakazem nieopuszczania granic kraju.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, specjalizujący się w walce z przestępczością narkotykową, zdobyli informacje o grupie skupionej wokół „Szamana”, która urządzała spotkania z używaniem napoju Ayahuasca. Uczestnicy tych spotkań doświadczali silnych efektów psychodelicznych. Wywar ten jest bardzo niebezpieczny, zawiera bowiem nielegalne substancje psychotropowe DMT i Harminę, które są mocno uzależniającymi narkotykami. Mieszanina tych substancji z niektórymi lekami może doprowadzić do tragicznego finału.

Inwigilacja takich grup jest wyjątkowo skomplikowana ze względu na ich hermetyczność. Do nich zazwyczaj dostaje się na podstawie rekomendacji. Tym niemniej, funkcjonariusze postanowili skorzystać z nowoczesnych technologii i ciężkiej pracy operacyjnej. Ustalili, że osobą prowadzącą ceremonię jest 65-letni obywatel Stanów Zjednoczonych, który przyleciał do Polski. Funkcjonariusze jednak nadal byli w niepewności co do lokalizacji spotkania. Kolejny raz nowatorskie metody pracy operacyjnej w połączeniu z ogromnym zaangażowaniem funkcjonariuszy, przyniosły oczekiwane rezultaty. Udało im się zgromadzić więcej informacji na temat środowiska zaangażowanego w działalność narkotykową oraz planowanej ceremonii z użyciem wywaru Ayahuasca. Gdy ustalili dokładny adres w powiecie mińskim, na którym miała odbywać się ceremonia, zaplanowali i przeprowadzili operację, angażując znaczne siły i środki.

Na miejscu funkcjonariusze błyskawicznie wtargnęli do budynku, gdzie znajdował się 65-letni „Szaman”, organizatorzy spotkania oraz ponad 40 uczestników gotowych do zażycia narkotycznego napoju. Tak duża liczba osób na miejscu zdarzenia świadczy o skali prowadzonego procederu narkotykowego. Zatrzymano 4 osoby podejrzane o uczestnictwo w organizowaniu przestępczych działań, wśród nich 65-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych, jego 48-letnią żonę oraz właścicieli budynku, w którym odbywała się ceremonia – 35-letnią kobietę i 38-letniego mężczyznę.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 40 kg nielegalnych substancji zawierających DMT i Harminę, z których produkowany jest wywar oraz 6,5 litra już przyrządzonego napoju Ayahuasca.

Na miejscu działali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej z udziałem ekspertów z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, którzy zabezpieczyli ślady i dowody przestępstwa. Zabezpieczone substancje zostały starannie przebadane, a ich chemiczny skład został określony, w tym zawartość nielegalnych substancji. Na miejscu pracował też policyjny pies z Komendy Stołecznej Policji, wyszkolony do wykrywania narkotyków.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła procedurę przygotowawczą w formie śledztwa. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Otwocku z wnioskiem o zastosowanie najcięższej formy środka zapobiegawczego – tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych osób. Sąd Rejonowy w Otwocku zdecydował o uwięzieniu trzech z nich, natomiast 48-letnia żona organizatora została objęta nadzorem policyjnym i otrzymała zakaz opuszczania kraju.