Kwestia podnoszenia świadomości dzieci oraz młodzieży w obszarze cyberzagrożeń jest niezwykle istotna. Z tego względu, funkcjonariusze z Komendy Policji na Ochocie w Warszawie zorganizowali niedawno edukacyjne spotkanie dla uczniów klas szóstych i siódmych ze Szkoły Podstawowej nr 94, położonej w dzielnicy Włochy.

Troska o bezpieczeństwo młodszych pokoleń oraz ich rozumienie zagrożeń płynących z korzystania z internetu skłoniła stróżów prawa do przeprowadzenia spotkania profilaktycznego. W tamtym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie wspomnianej szkoły, którzy z zainteresowaniem słuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa w sieci. Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom jakie niebezpieczeństwa mogą napotkać online, ostrzeżenie przed nieodpowiedzialnym korzystaniem z internetu oraz omówienie prawnych konsekwencji takiego zachowania. Zajęcia cieszyły się dużym zaangażowaniem ze strony uczniów, co przejawiało się w liczbie zadawanych pytań oraz spostrzeżeń.

Jednym z kluczowych elementów spotkania było omówienie bezpiecznych praktyk korzystania z internetu i przedstawienie konkretnych cyberzagrożeń. Następnie poruszono temat odpowiedzialności prawnej za czyny dokonane za pomocą internetu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, co pokazuje, jak ważne jest prowadzenie takich działań edukacyjnych.

Jak zapewnić bezpieczeństwo Twojemu dziecku w internecie? Możliwości jest kilka: instalacja oprogramowania do kontroli rodzicielskiej, nie pozostawianie dziecka samego podczas surfowania po sieci, rozmowa na temat zasad korzystania z internetu oraz zachowania w różnych sytuacjach, a także umożliwienie dziecku swobodnego zgłaszania problemów dorosłym. Jeśli rodzic ma wątpliwości dotyczące treści w sieci, może zgłosić to odpowiednim jednostkom policji wyspecjalizowanym w walce z cyberprzestępczością. Warto również pamiętać, że osoby poznane w sieci mogą nie być tym, za kogo się podają.

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje pomocy, może skorzystać z telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111, dostępnego całą dobę przez cały tydzień, oraz 800 12 12 12, czyli Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, również dostępny non-stop.