Policjanci, którzy w swoich służbowych obowiązkach prowadzą działania na wodach i terenach przyległych, w ramach specjalistycznego kursu zawitali do Komisariatu Rzecznego Policji znajdującego się w stolicy Polski – Warszawie. Kurs ten jest częścią ich ciągłego doskonalenia umiejętności, niezbędnego do wykonywania zadań zarówno sezonowo, jak i przez cały rok.

W ramach tego unikalnego szkolenia, policjanci pogłębiają swoją wiedzę w wielu aspektach służby na wodzie. W skład programu kursu wchodzi studiowanie prawa dotyczącego ratownictwa wodnego, zdobywanie doświadczenia z zakresu pierwszej pomocy, treningi strzeleckie oraz nauka obsługi łodzi służbowych podczas działań na terenach przywodnych.

Podczas wizyty kursantów, funkcjonariusze z warszawskiego Komisariatu Rzecznego Policji, którzy sami kiedyś przechodzili przez proces doskonalenia zawodowego na wodzie, serdecznie powitali swoich kolegów. Pracownicy komisariatu przedstawili historia jednostki, zaprezentowali wyposażenie, którym dysponują na co dzień, a także omówili specyfikę służby na rzecznym akwenie Wisły.

Po intensywnych dyskusjach i wymianie doświadczeń, nadszedł moment na praktyczne zapoznanie się z terenem. Grupa policjantów z Komisariatu Rzecznego w Warszawie oraz kursanci wspólnie wypłynęli łodzią na Wisłę. Tam odbyło się bezpośrednie omówienie najważniejszych wyzwań i trudności, które można napotkać podczas pełnienia służby na wodzie.