W ciągu kilku ostatnich dni, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zatrzymali sześciu mężczyzn, którzy byli poszukiwani przez organy ścigania i sądy. Byli oni poszukiwani na podstawie listów gończych, a ich próby ukrywania się nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Z sześciorga zatrzymanych, pięciu trafiło do zakładów karnych, natomiast jednemu udało się uniknąć kary pozbawienia wolności, wpłacając grzywnę wynoszącą 3500 złotych.

Policjanci z piaseczyńskiego wydziału kryminalnego codziennie intensywnie pracują nad wyszukiwaniem i zatrzymywaniem osób poszukiwanych. Mimo iż osoby te często podejmują desperackie próby ukrycia swojego miejsca pobytu i zwiedzenia organów ścigania, zdeterminowani funkcjonariusze zawsze docierają do prawdy. Wielogodzinne analizy i zebrane informacje przynoszą oczekiwane rezultaty – kolejne osoby poszukiwane trafiają do aresztu.

W ciągu ostatniego tygodnia, piaseczyńscy kryminalni zatrzymali sześciu mężczyzn poszukiwanych listami gończymi. Pierwszy z nich został zatrzymany na terenie gminy Góra Kalwaria – Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na pół roku pozbawienia wolności. Mężczyzna, nie zgadzając się na wyrok, próbował ukryć się, ale ostatecznie trafił do zakładu karnego pod eskortą policji. Podobny los spotkał czterech innych mężczyzn, w wieku 48, 46, 28 i 31 lat, którzy zostali zatrzymani na terenie Łomianek, gm. Piaseczno i gm. Konstancin-Jeziorna.

Jedynym zatrzymanym, który uniknął kary pozbawienia wolności był 44-latek z Warszawy. Za różne przewinienia skazany został przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa oraz Sąd Rejonowy w Piasecznie na łącznie dwa i pół miesiąca pozbawienia wolności. Mężczyzna wykorzystał jednak możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na grzywnę w wysokości 3500 złotych. Po uiśczeniu należnej kwoty, odzyskał wolność.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie zachęca do przekazywania wszelkich informacji na temat osób poszukiwanych, sprawców przestępstw ukrywających się przed organami ścigania i polskim wymiarem sprawiedliwości. Każda informacja może okazać się cenna.