Dnia 13.05.2024 r., czterdzieści ośmiu funkcjonariuszy garnizonu stołecznego rozpoczęło profesjonalne szkolenie podoficerskie. Dzięki staraniom doświadczonych nauczycieli z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i ekspertów z Komendy Stołecznej Policji, będą mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych w kluczowych obszarach, które są niezbędne do codziennej służby. Przed tymi aspirującymi podoficerami czekają trzy tygodnie intensywnych studiów, zakończonych egzaminem końcowym.

Tym razem, miejsce szkolenia to Oddział Prewencji Policji w Warszawie, gdzie po raz pierwszy odbywa się podoficerski program edukacyjny dla funkcjonariuszy z różnych jednostek i organizacji wchodzących w skład Komendy Stołecznej Policji. Za organizację tego wydarzenia odpowiada Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, we współpracy z Wydziałem Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji.

Plan studiów jest realizowany na mocy decyzji numer 259, wydanej przez Komendanta Głównego Policji dnia 8 sierpnia 2023 roku. Celem tego programu jest przygotowanie policjantów do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach, które wymagają podoficerskich kwalifikacji zawodowych.

Program, trwający przez 15 dni szkoleniowych i obejmujący 115 godzin lekcyjnych, realizowany jest przez doskonale wykwalifikowaną grupę instruktorów policyjnych z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz ekspertów z Komendy Stołecznej Policji. Podczas zajęć omawiane będą zagadnienia z zakresu praw człowieka, etyki zawodowej policjanta, problematyki antydyskryminacyjnej i antykorupcyjnej, a także komunikacji. Program obejmuje również wybrane kwestie związane z postępowaniem przygotowawczym, prawem wykroczeń, prawem cywilnym, prawem rodzinnym i administracyjnym, pracą operacyjną, cyberprzestępczością, ruchem drogowym oraz przeciwdziałaniem przemocy domowej i postępowaniem z osobami pod wpływem alkoholu lub substancji o podobnym działaniu. Uczestnicy będą mieli możliwość poprawienia swoich umiejętności praktycznych w takich dziedzinach jak strzelanie, taktyka i techniki interwencji oraz udzielanie pierwszej pomocy.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy przystąpią do egzaminu końcowego. Po jego pomyślnym zakończeniu, otrzymają świadectwa ukończenia szkolenia podoficerskiego, które obejmują ogólny wynik nauki i ocenę egzaminu końcowego, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie podoficerskim.