Wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne, których już nie używamy, resztki z zakończonych remontów, sterty zużytych opon oraz puste pojemniki po farbach to odpady, które nie powinny zasilać naszych domowych koszy na śmieci. Na szczęście mieszkańcy mają możliwość przekazywania tego typu odpadów do jednego z czterech dostępnych w mieście warsztatów – Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W samym 2023 roku te punkty przyjęły aż 6 tysięcy ton różnorodnych odpadów.

PSZOK to miejsca specjalnie zaprojektowane i przystosowane do gromadzenia odpadów komunalnych, które nie są odpowiednie do wyrzucenia do standardowych koszy na śmieci. Do takich rzeczy należą między innymi telewizory, lodówki, gruz budowlany czy szkło okienne. W Warszawie obecnie funkcjonują cztery takie punkty: na Białołęce, Wilanowie, Woli i Bielanach. Każdy z nich jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00 oraz w soboty od 9:00 do 17:00.

Na Woli i Bielanach punkty PSZOK są zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Obie lokalizacje zostały uruchomione dokładnie rok temu. Od tego czasu mieszkańcy dostarczyli tam prawie 1300 ton odpadów, przede wszystkim meble, gruz i zużyte opony. W 2023 roku jeden na czterech mieszkańców wybrał do oddania swoich odpadów punkt PSZOK obsługiwany przez MPO.

Najpopularniejszym natomiast z wszystkich punktów PSZOK okazał się ten w Wilanowie. W 2023 roku odwiedziło go ponad 18 tysięcy warszawiaków, co stanowi ponad połowę wszystkich osób korzystających z tych miejsca w stolicy. To właśnie tam mieszkańcy oddali najwięcej odpadów – aż 3,1 tysiąca ton.

W 2023 roku najczęściej trafiały tam odpady budowlane i rozbiórkowe – stanowiły one 43% całkowitej masy zebranych odpadów. Na kolejnych miejscach uplasowały się: odpady wielkogabarytowe (24%), opony (5%), elektrośmieci (4%) i złom (2%). W porównaniu z danymi z 2022 roku, w ubiegłym roku mieszkańcy przekazali do PSZOK-u znacznie więcej baterii i akumulatorów (wzrost o 233%), złomu (136%), przeterminowanych leków (98%) oraz rozpuszczalników i kwasów (96%). Zauważono również wzrost w ilości zużytych opon i elektrośmieci o 40%. Mniej natomiast przekazywane były odzież (spadek o 74%), oleje i tłuszcze jadalne (48%) oraz odpady wielkogabarytowe (35%).

Mieszkańcy, którzy planują oddać swoje odpady do PSZOK, powinni pamiętać, że przyjmowane są tam tylko odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady z działalności gospodarczej nie mogą być tam przekazywane – trzeba je zagospodarować samodzielnie, na przykład wynajmując kontener od odpowiedniej firmy z wymaganymi pozwoleniami. Od 2023 roku obowiązują także limity ilościowe na niektóre rodzaje odpadów: w ciągu jednego dnia można przekazać maksymalnie 4 zużyte opony, 150 kg odpadów wielkogabarytowych oraz do 200 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Nie przyjmowane są niesegregowane odpady komunalne oraz materiały zawierające azbest, papę i styropian budowlany. Odpady, które muszą być opakowane, powinny być dostarczane w szczelnych i nienaruszonych pojemnikach z oryginalną etykietą umożliwiającą identyfikację rodzaju odpadu.