Kamienice zlokalizowane przy Krzywym Kole w stolicy Polski, odrestaurowane przy wsparciu miasta stołecznego Warszawy, powróciły do swego dawnego uroku. Dzięki renowacji zwrócono uwagę na szczegółowe elementy, takie jak barwa budynków oraz sgraffito przedstawiające lwa, które po odbudowie po drugiej wojnie światowej były wyraźnie widoczne.

Konkretnie, budynek przy Krzywym Kole 2/4 przeszedł gruntowną renowację. Znajdująca się w złym stanie elewacja domu, zwłaszcza tynki w dolnym miejscu budynku, które uległy znacznemu uszkodzeniu przez wilgoć, została odświeżona. Widać było ślady tymczasowych napraw i wtórnych przemalowań na parterze. Remont przeprowadzono w tym roku – polegał on na naprawie i osuszeniu murów, zabezpieczeniu pęknięć, jak również na uzupełnieniu i odtworzeniu tynków ścian oraz elementów architektonicznych. Kolor tynków został dobrany na podstawie badań stratygraficznych. Ponadto, przeprowadzono renowację dekoracji sztukatorskich, kamiennych wykończeń cokołu, odnowiono stolarkę i elementy metaloplastyki, jak również wymieniono obróbki blacharskie na miedziane. Wskaźnik dofinansowania to 150 tys. zł, co stanowi około 60% wkładu m.st. Warszawy w całości kosztów.

Na fasadzie budynku przy Krzywym Kole 30 zakończono ostatnią fazę renowacji frontowych ścian budynku, co było możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony m.st. Warszawy. Wszystkie trzy elewacje są pokryte geometrycznym sgraffito, które przez wiele lat wymagało pilnej naprawy. Ze względu na rosnące koszty materiałów budowlanych, wspólnota mieszkaniowa była zmuszona podzielić projekt na etapy. W 2022 roku udało się przeprowadzić jedynie renowację głównej elewacji – od strony ulicy Nowomiejskiej. Prace polegały na usunięciu resztek bardzo zniszczonego sgraffito i odtworzeniu go.

W 2023 roku zakończono prace nad dwiema pozostałymi elewacjami. Stan ozdobnych tynków był tam znacznie lepszy. Renowacja została najpierw przeprowadzona na elewacji od strony ulicy Krzywe Koło, a następnie od strony Barbakanu. W tym miejscu konserwatorzy poświęcili najwięcej wysiłku na konserwację i częściowe odtworzenie zoomorficznego ornamentu wykonanego w technice sgraffita, który przed rozpoczęciem prac był całkowicie zniszczony i trudno go było dostrzec. Teraz lew, stojący na dwóch łapach i opierający się na drzewie, jest wyraźnie widoczny.

Prace renowacyjne przy wszystkich elewacjach budynku przy Krzywym Kole 30 zostały wykonane dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawy. W 2022 roku kwota dotacji wynosiła 70 716 zł, natomiast w 2023 roku – 278 460 zł.