Aby zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwa, ważne są działania profilaktyczne skierowane do różnych grup zagrożeń. W tym kontekście, funkcjonariusze policyjni na co dzień angażują się w edukacyjne spotkania z dzieci i młodzieżą w szkołach. Takie zajęcia miały niedawno miejsce w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 imienia Artura Oppmana, położonej przy ulicy Or-Ota.

Jeden z ostatnich dni upłynął pod znakiem wizyty profilaktycznej policjantki w tej właśnie placówce. Uczniowie klas pierwszych do trzecich oraz zerówki mieli okazję dowiedzieć się więcej o potencjalnym zagrożeniu ze strony nieznajomych, jak również bezpieczeństwie w domu i podczas zabawy na podwórku.

Policjantka omówiła także z maluchami zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zarówno jako piesi, jak i użytkownicy rowerów czy hulajnóg. Czym jest prawidłowe korzystanie z przejścia dla pieszych i którą stroną należy poruszać się po drodze – to były tematy, które przypomnieli sobie uczniowie. Wiedza na temat numeru alarmowego 112 została również utrwalona, uczniowie zapoznali się z sytuacjami, kiedy powinni z niego korzystać, a także informacjami, które są niezbędne do przekazania dyspozytorowi przy zgłoszeniu.

Druga część spotkania była poświęcona bliższemu zapoznaniu się z zawodem policjanta. Dzieci miały możliwość zobaczyć na własne oczy sprzęt stosowany przez funkcjonariuszy podczas pełnienia swoich codziennych obowiązków.

Spotkanie odbyło się w bardzo pozytywnej atmosferze i cieszyło się dużym zaangażowaniem ze strony uczniów, którzy chętnie zadawali pytania i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Celem takich spotkań jest edukacja od najmłodszych lat, a także ochrona dzieci i młodzieży przed różnorodnymi zagrożeniami oraz pokazanie im prawidłowych wzorców zachowania.