Roztargnienie, pośpiech i brak uwagi mogą stać się śmiertelnymi przeciwnikami na szosie. Niekiedy nagła potrzeba zaoszczędzenia kilku sekund może stanowić o utracie zdrowia, a nieraz również życia. Warto zdać sobie sprawę z tego, że niezastosowanie się do regulaminów drogowych może skończyć się w tragedii. Tym razem nie doszło do najgorszego, lecz warto pamiętać, że nie zawsze mamy tyle szczęścia…

Niewielka chwila roztargnienia czy też niedopatrzenie to często źródło błędu, który może pozbawić nas zdrowia lub nawet życia. Jako uczestnicy ruchu drogowego, zbyt często zapominamy o tym, że obok praw, które nam przysługują, mamy również obowiązki. Ich konsekwentne przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich i może uchronić nas przed nieoczekiwaną tragedią.

W styczniu 2024 roku na Słonecznej ulicy w Starej Iwicznej doszło do groźnie wyglądającego incydentu, który na szczęście zakończył się pomyślnie. Młoda 12-letnia dziewczyna, po powrocie z lodowiska, wysiadła z autobusu i postanowiła przejść na drugą stronę ulicy. Choć mogła skorzystać z pobliskiego przejścia dla pieszych, zdecydowała się przekroczyć jezdnię biegnąc. Niestety, potrąciła ją 50-letnia kobieta jadąca dostawczym samochodem marki Toyota. W wyniku kolizji dziewczynka doznała lekkich obrażeń. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Rodzinnego.

Zarejestrowane wideo jest ostrzeżeniem dla innych uczestników ruchu drogowego, przypominającym o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów. Pamiętajmy, że prawo fizyki jest nieubłagane – nieosłonięty pieszy zawsze jest w niekorzystnej sytuacji podczas zderzenia z pojazdem. Nie ryzykujmy bez potrzeby – ryzyko nigdy nie jest warte straconego zdrowia czy życia!

My, jako rodzice, powinniśmy dawać naszym dzieciom dobry przykład odpowiedniego zachowania na drodze każdego dnia. Dajmy sobie i innym szansę na bezpieczne przeżycie!

Warto przypomnieć kilka istotnych regulacji:

Piesi przechodzący przez jezdnię lub drogę rowerową, albo wchodzący na torowisko, powinni zachować szczególną ostrożność i korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę rowerową poza przeznaczonym do tego miejscem jest dozwolone tylko w przypadku przejścia sugerowanego lub gdy odległość od najbliższego przejścia dla pieszych wynosi ponad 100 metrów. Gdy skrzyżowanie znajduje się bliżej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również w tym miejscu. Przepisy te obowiązują pod warunkiem, że nie stworzą zagrożenia dla bezpieczeństwa na drodze lub utrudnią ruch pojazdów. Pieszy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom i pokonać drogę najkrótszą trasą, prostopadle do osi jezdni lub drogi rowerowej.

Zabronione jest:

1. Wchodzenie na jezdnię lub drogę rowerową bezpośrednio przed jadącym pojazdem (nawet na przejściu dla pieszych) lub spoza przeszkody ograniczającej widoczność.

2. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę rowerową w miejscach o ograniczonej widoczności.

3. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę rowerową lub torowisko.

4. Przebieganie przez jezdnię lub drogę rowerową.

5. Poruszanie się po torowisku.

6. Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto.

7. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę rowerową w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych od jezdni lub drogi rowerowej.

8. Korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę rowerową lub torowisko, co może prowadzić do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji drogowej.