Pomimo że karta rowerowa jest często niedoceniana, stanowi ona ważne uprawnienie do poruszania się rowerem po drogach publicznych. Dodatkowo potwierdza wiedzę na temat przepisów drogowych oraz umiejętność ich stosowania. Tę cenną „pierwszą kartę prawa jazdy” zdobyli niedawno uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chylicach. Była to też doskonała okazja do odświeżenia znajomości zasad bezpieczeństwa podczas letniego odpoczynku.

Przedstawiciele wydziału ruchu drogowego piaseczyńskiej komendy policji regularnie odwiedzają szkoły, aby przeprowadzić egzamin praktyczny na kartę rowerową. Ostatnio ich wybór padł na Szkołę Podstawową w Chylicach. Młodzi adepci jazdy na dwóch kółkach musieli wykazać się znajomością zasad ruchu drogowego oraz przejść przez tor przeszkód przygotowany specjalnie dla nich przez Straż Miejską w Piasecznie. Aby pomyślnie zdać egzamin i otrzymać upragnioną kartę rowerową, uczniowie musieli przestrzegać kilku zasad, takich jak ustąpienie pierwszeństwa pieszym, prawidłowa reakcja na sygnały wydane przez policjanta kierującego ruchem drogowym, czy pokonanie toru w kształcie „ósemki”. W egzaminie wzięło udział 60 uczniów.

Podczas spotkania z młodzieżą, funkcjonariusze mundurowi wykorzystali okazję do przekazania ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, szczególnie nad wodą. Podkreślili również znaczenie noszenia kasku – choć nie jest to obowiązkowe, zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo jazdy i chroni w przypadku upadku.

Zachęcamy rodziców i dzieci do pamiętania, że karta rowerowa jest oficjalnym dokumentem uprawniającym do jazdy na rowerze przed ukończeniem 18 roku życia. Młodym rowerzystom życzymy szerokich i bezpiecznych dróg!