Z ofiar pożaru Centrum Handlowego na ulicy Marywilskiej otrzymają wsparcie finansowe, które będzie przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń. Możliwość składania wniosków o takie dofinansowanie upływa 30 czerwca.

Urząd Pracy miasta stołecznego Warszawy, będący jednym z organizatorów programów pomocowych, wprowadza pilotażowy projekt „Odbuduj swoją przyszłość”. Program jest dedykowany pracodawcom oraz pracownikom, którzy stracili miejsce zatrudnienia na skutek pożaru w Centrum Handlowym na ul. Marywilskiej 44. Rządowy program pomocy obejmuje wsparcie finansowe dla tych pracodawców, którzy zachowają miejsca pracy.

Projekt zakłada dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń w wysokości 2121 złotych brutto miesięcznie przez trzy kolejne miesiące dla każdego pracownika (dofinansowanie w przypadku zatrudnienia na część etatu jest proporcjonalne). Do programu kwalifikują się pracownicy objęci ubezpieczeniem społecznym od dnia 1 kwietnia 2024 roku, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Wsparcie mogą otrzymać osoby przebywające legalnie w Polsce i prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z prawem, jak również przedsiębiorcy posiadający umowę na prowadzenie działalności w dniu pożaru w Centrum Handlowym na ul. Marywilskiej 44 oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników w CH Marywilska 44 przed 12 maja 2024 roku.

Wnioski o dofinansowanie pracodawców będą przyjmowane od 23 maja do 30 czerwca 2024 r. Mogą one być składane osobiście w Punkcie Urzędu Pracy m.st. Warszawy lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Projekt „Odbuduj swoją przyszłość” jest finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy pod nadzorem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym realizatorem projektu jest Urząd Pracy m.st. Warszawy.

17 maja odbyło się spotkanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z przedstawicielami poszkodowanych kupców. Podczas spotkania zapowiedział rozszerzenie wsparcia miejskiego i zawieszenie pobierania opłat za dzierżawę terenu przez miasto. Całkowita wartość tej formy pomocy wyniesie około 8 milionów złotych rocznie. Zawieszenie obowiązuje do czasu odbudowy hali.

Dodatkowo, pakiet wsparcia miejskiego obejmuje pomoc psychologiczną, skrócenie procedur architektoniczno-budowlanych oraz utrzymanie wcześniejszych form pomocy w postaci udostępniania miejsc handlowych na miejskich targowiskach. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje również wsparcie dla poszkodowanych pracowników w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.