Warszawska Straż Miejska otrzyma nowy, zaawansowany technologicznie sprzęt umożliwiający monitorowanie jakości powietrza. Wszystko to dzięki funduszom z programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.

Na realizację projektu pod nazwą „Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy”, Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował przekazać środki unijne. Mobilne laboratorium przeznaczone dla strażników miejskich w warszawie otrzyma dofinansowanie w wysokości 418 860 zł, co pokryje połowę kosztów inwestycji.

Zatroskanie o klimat jest głównym celem tego projektu. Jest to ukierunkowane na poprawę jakości powietrza w stolicy, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń oraz łagodzenie skutków zmian klimatu. Plan zakupu obejmuje mobilne laboratorium zasilane energią elektryczną, kompletnie wyposażone do prowadzenia badań jakości powietrza. W ramach projektu przewidziana jest również kampania edukacyjna na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń występujących w atmosferze przyziemnej.

Projekt przyniesie korzyści nie tylko strażnikom miejskim, którzy będą wykorzystywać nowy sprzęt podczas swojej służby w zakresie ochrony środowiska. Ostatecznie, wszyscy obecni w stolicy będą czerpać z tego korzyści. Kampania edukacyjna pozwoli warszawiakom poszerzyć swoją świadomość na temat negatywnych skutków palenia odpadów w domowych piecach.

Miasto stołeczne Warszawa podejmuje wiele działań na rzecz czystego powietrza. Jednym z nich jest wsparcie mieszkańców w procesie likwidacji tzw. kopciuchów. Mieszkańcy Warszawy mogą ubiegać się o dotacje pokrywające do 70% kosztów wymiany swojego starego pieca na bardziej ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, kotły gazowe, instalacje ogrzewania elektrycznego czy podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.