W piątek, 17 maja 2024 roku, służby policyjne w całym kraju przeprowadziły ogólnopolską operację o nazwie „PRĘDKOŚĆ”. W ramach tej akcji, funkcjonariusze odpowiedzialni za ruch drogowy sprawdzali prędkość pojazdów na terenie całego kraju. Celem operacji było podkreślenie, że prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo na drogach.

Kontrole prędkości były realizowane na dwa sposoby: statycznie – za pomocą mierników laserowych na posterunkach policyjnych oraz dynamicznie – w trakcie jazdy, przy użyciu zarówno oznakowanych jak i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w rejestratory wideo. Na drogi została również skierowana specjalna grupa „SPEED”.

Naruszanie ograniczeń prędkości jest nie tylko nielegalne, ale również niebezpieczne dla kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca, który porusza się zbyt szybko, nie jest w stanie w pełni kontrolować swojego pojazdu lub dostosować prędkości do panujących warunków. To jest szczególnie niebezpieczne w pobliżu przejść dla pieszych, gdzie nawet minimalne przekroczenie prędkości może znacznie zwiększyć ryzyko wypadku i zmniejszyć szansę na przeżycie pieszego.

Pamiętajmy – przestrzeganie ograniczeń prędkości to podstawa bezpiecznej jazdy!