Ruszają ostatnie przygotowania do wyborów, które w Warszawie mają szczególny charakter. Prezydent stolicy, w trosce o łatwość dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców, postanowił uruchomić 15 października bezpłatny transport publiczny dla osób idących na głosowanie. Warto zatem odnotować miejsce, gdzie będzie można oddać swój głos. Informacje te dotyczące numeru oraz lokalizacji naszej komisji wyborczej są dostępne nie tylko w Centralnym Rejestrze Wyborców, ale również we wszystkich urzędach dzielnic Warszawy.

Niedzielny poranek 15 października o godzinie 7:00 oznacza otwarcie drzwi lokali wyborczych. Każdy wyborca, którego nazwisko znajduje się na liście lub posiada odpowiednie zaświadczenie, ma prawo do trzech kart do głosowania. Aby nie pozostawać w niepewności co do swojego statusu wyborcy, warto sprawdzić czy jesteśmy zarejestrowani w spisie. Zaświadczenia umożliwiające głosowanie poza miejscem zamieszkania są dostępne do czwartku przed dniem wyborów.

Do 9 października w stolicy zarejestrowało się już ponad 105 tysięcy osób, a jednego dnia – poprzedniego dnia – za pośrednictwem systemu ePUAP zgłosiło się dodatkowo ponad 16,5 tysiąca osób. Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania złożyło już ponad 38 tysięcy warszawiaków. W całym kraju liczba wydanych takich zaświadczeń wyniosła 327 720, z czego prawie 12% (11,70 proc.) stanowiły te wydane w Warszawie.