Niedawno doszło do interagencyjnej operacji kontroli, mającej na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z terenów leśnych. W akcji zatytułowanej „Cross-Quady” uczestniczyło kilka służb: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, przedstawiciele Straży Leśnej, pracownicy Nadleśnictwa Drewnica, strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej z Warszawy, funkcjonariusze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej z Warszawy oraz Grupa Interwencyjna Straży Leśnej. W sumie poddano kontroli 7 leśnictw zarządzanych przez Nadleśnictwo Drewnica.

Ta koordynowana operacja była odpowiedzią na liczne zgłoszenia o ekstremalnej i nielegalnej jazdzie pojazdami typu Quad oraz motocyklami crossowymi po terenach leśnych. Działania te miały na celu identyfikację i eliminację osób łamiących prawo w tym zakresie, naruszając m.in. przepisy Kodeksu Wykroczeń, Ustawę o lasach z dnia 28 września 1991 r. oraz Ustawę Prawo o Ruchu Drogowym.

Wspólne patrole służb odbyły się w różnych kompleksach leśnych, z naciskiem na zapobieżenie nielegalnym wjazdom pojazdów do lasu, kontrolę ich stanu technicznego, badanie trzeźwości kierujących oraz sprawdzenie wymaganych dokumentów. W operacji uczestniczyło łącznie 54 osoby, które podjęły działania przeciwko osobom naruszającym prawo: wydały 20 pouczeń, nałożyły 30 mandatów karnych i skierowały 3 wnioski o ukaranie do sądu.

Jest ważne, aby miłośnicy quadów i motocykli crossowych zdawali sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. Nieuprawniony wjazd do lasu jest wykroczeniem karanym grzywną. Co więcej, lasy, parki i inne tereny rekreacyjne nie powinny być traktowane jako tory wyścigowe dla tych pojazdów.