W dniach pierwszego i drugiego kwietnia, siły porządkowe prowadzą intensywne działania mające na celu eliminację z ruchu drogowego tych kierowców, którzy mimo istniejących przepisów decydują się prowadzić pojazdy po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Celem tych działań, które zostały nazwane „Trzeźwy Kierowca 2024”, jest nie tylko zmniejszenie liczby incydentów drogowych, ale także poprawa ogólnego bezpieczeństwa na drogach.

Podczas realizacji operacji „Trzeźwy Kierowca 2024”, funkcjonariusze niższego stopnia podejmują zdecydowane działania wobec osób prowadzących pojazdy. Kontrolują jak największą liczbę kierowców, aby wyeliminować z ruchu tych, którzy są pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Dbają również o to, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń drogowych i poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

14 marca bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy zawarte w Kodeksie Karnym oraz Kodeksie Postępowania Karnego. Zgodnie z nimi, w polskim systemie prawnym wprowadzono nowy środek karny – przepadek pojazdu mechanicznego. Dotyczy to sytuacji, gdy kierowca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym prowadził pojazd będąc pod wpływem alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu.

Przepadek pojazdu będzie stosowany, gdy poziom alkoholu w organizmie kierującego wynosi co najmniej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu. W szczególności dotyczy to sprawców wypadków drogowych, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu oraz osób, które prowadzą pojazd pod wpływem substancji odurzającej i opuszczają miejsce zdarzenia lub spożywają alkohol lub zażywają środki odurzające po popełnieniu przestępstwa, ale przed przeprowadzeniem badania trzeźwości. Przepadek pojazdu może również dotyczyć osób, które kierowały pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i zostały za to wcześniej skazane, a także tych, którzy prowadzili pojazd mimo obowiązującego zakazu.

Podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, policjant ma prawo żądać poddania się badaniu na zawartość alkoholu lub innej substancji o działaniu podobnym do alkoholu, zarówno od osoby kierującej pojazdem, jak i od każdej innej osoby, która mogła kierować pojazdem. W sytuacji uczestnictwa w wypadku drogowym, w którym doszło do śmierci lub obrażeń ciała, badanie trzeźwości jest obowiązkowe. Przy tym warto zauważyć, że uprawniony organ może przeprowadzić badanie trzeźwości nawet podczas rutynowej kontroli ruchu drogowego.