Do 2 kwietnia tego roku, mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosku o uzyskanie dotacji na realizację projektów związanych z ekologią. Dotacje te mogą być wykorzystane na tak zwane małe retencje, usuwanie azbestu oraz eliminację uciążliwych szamb.

Od początku bieżącej kadencji przeznaczyliśmy ponad 150 milionów złotych na wspomniane dotacje dla mieszkańców, których celem jest realizowanie inwestycji ekologicznych. Inwestycje te obejmują likwidację „kopciuchów”, usuwanie azbestu i szamb, realizację tak zwanej małej retencji oraz montaż instalacji OZE – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. W budżecie na ten rok zaplanowano prawie 48 mln złotych na ten cel.

Ostatni moment, w którym mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację powyższych inwestycji ekologicznych, to 2 kwietnia tego roku. Zazwyczaj termin składania wniosków kończy się z końcem marca, ale ze względu na to, że w tym roku ostatni dzień marca przypada na niedzielę, nabór trwa do następnego dnia roboczego, czyli do 2 kwietnia.

Przez ostatnie pięć lat miasto przeznaczyło prawie 28 mln zł na dotacje dla tych trzech typów inwestycji. W efekcie usunięto ponad 1300 ton azbestu, podłączono ponad 2000 nieruchomości do miejskiej kanalizacji po likwidacji szamb i zrealizowano ponad 1600 inwestycji związanych z małą retencją. Rok 2019 przyniósł już niemal 400 kolejnych dotacji na te cele.

Wnioski o dotacje można składać osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy, w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44, w Biurze Ochrony Środowiska przy Placu Bankowym 2 (XIV piętro, pokój 1409), lub wysłać pocztą na adres Biura Ochrony Środowiska (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa).

Wysokość dofinansowania różni się w zależności od rodzaju inwestycji: jeśli chodzi o usuwanie azbestu dotacja może wynosić nawet 100% poniesionych kosztów, dla małej retencji maksymalne wsparcie wynosi do 80% kosztów inwestycji, a w przypadku likwidacji szamba i podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej jest to kwota 6000 zł.

Warszawiacy mogą się również ubiegać o dotacje na odnawialne źródła energii do 30 kwietnia tego roku. Przez cały rok przyjmowane są dokumenty na dofinansowanie likwidacji „kopciuchów”.