Polityka gospodarcza miasta zakłada skupienie się na pięciu obszarach doskonałości gospodarczej, które mają największy potencjał rozwoju do roku 2040. Obszary te mają pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej miasta oraz w promocji międzynarodowej. Są to: sektor kreatywny (w tym nowoczesne rzemiosło, branża gier komputerowych i łańcuch wartości gamedev), sektor rolno-spożywczy (z wykorzystaniem biotechnologii i biogospodarki), sektor nowoczesnych usług biznesowych, zielona gospodarka komunalna (w tym ekonomia współdzielenia), a także centrum wsparcia startupów dla Europy Wschodniej.

Dzięki realizacji działań opisanych w Polityce Rozwoju Gospodarczego Warszawa ma szanse na sukces w obszarach takich jak przyciąganie inwestycji, rozwój przedsiębiorczości, działalność innowacyjna i kreatywna, planowanie przestrzenne i gospodarowanie nieruchomościami, promocja miasta na arenie międzynarodowej czy stymulowanie rynku przez politykę inwestycyjną miasta.