Na terenie warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzone będą warsztaty mające na celu wzmacnianie odporności psychicznej uczniów oraz pomagające im radzić sobie ze stresem. W ramach projektu profilaktyki zdrowia psychicznego młodzieży przewidziano również warsztaty dla rodziców na tematy takie jak zaburzenia lękowe i nastroju, spektrum autyzmu czy ADHD. Dodatkowo, przygotowano pakiet warsztatowy dla kadry nauczycielskiej i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na co dzień.

W celu pomocy młodym osobom, które doświadczyły w swoim życiu kryzysu psychicznego, uruchomiony zostanie dodatkowy projekt wsparcia. W jego ramach odbędą się warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dotyczące kryzysów psychicznych i sposobów radzenia sobie ze stresem. Ponadto, przewidziano treningi kontroli złości dla dzieci.

Projekt zakłada również przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci borykających się z kryzysami psychicznymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub diagnozowane na spektrum autyzmu czy ADHD. Programy te zostały przygotowane przez specjalistów ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego przy Szpitalu Wolskim. Podkreślają oni, jak ważne jest wielopoziomowe wsparcie dla młodych ludzi, rozwijanie bezpiecznych relacji w szkole, budowanie bliskich relacji rodzinnych oraz wyposażanie kadry pedagogicznej w najnowszą wiedzę naukową.