Chociaż otaczający krajobraz jest nasycony zimowym chłodem, nie wpływa to na tempo prac przy renowacji Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie. Już widać, jak na nowych filarach powstaje płyta pierwszego – północnego – wiaduktu. Ekrany akustyczne, które mają za zadanie ochronić mieszkańców przed hałasem drogowym, są już widoczne wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych.

Rozbiórka północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej, który przechodzi nad ulicami Bajońską i Paryską, została zainaugurowana w lipcu ubiegłego roku. Na jego miejscu powoli zaczyna kształtować się nowa konstrukcja. Jako punkt wyjścia posłużyły pale i ławy fundamentowe. Następnie ruszyły prace nad budową jedenastu podpór dwusłupowych oraz dwóch przyczółków, będących skrajnymi punktami wsparcia dla wiaduktu. Nowe podpory są już gotowe i znajdują się w tych samych miejscach, gdzie wcześniej stały szerokie, pojedyncze filary starego wiaduktu. Ich nowa forma ma przyczynić się do poprawy widoczności i bezpieczeństwa osób poruszających się pod obiektem.

„Kontynuujemy modernizację istniejących dróg oraz realizujemy nowe, niezmiernie ważne inwestycje komunikacyjne w stolicy. Prace na Saskiej Kępie to kolejny etap przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas udało nam się wyremontować: most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim”- mówi Rafał Trzaskowski. – „Po oddaniu do ruchu, pod koniec ubiegłego roku – i na kilka miesięcy przed czasem – wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, obecnie skupiamy się na modernizacji odcinka trasy przebiegającego przez prawobrzeżną część Warszawy. Pierwszy z wiaduktów na Saskiej Kępie powinien być gotowy już latem, a drugi w przyszłym roku” – dodaje prezydent Warszawy.

Obecnie pracuje się nad płytą wiaduktu, na której znajdzie się jezdnia. W celu nadania jej odpowiedniego kształtu używane są szalunki. Ich montaż wymagał ustawienia bramownic ograniczających przejazd ul. Paryską pojazdom o wysokości powyżej 3,5 m. Jedna bramownica stanęła w tym tygodniu za rondem Volframa (pas w stronę Szczuczyńskiej), druga za Szczuczyńską w stronę ronda.

Szalunki są montowane przy użyciu tymczasowych rusztowań i tworzą formę, do której układa się stalowe pręty zbrojeniowe. Następnie całość zalewana jest betonem. Tak powstaną kolejne fragmenty płyty każdego z 11 przęseł nowego wiaduktu. Gotowość całego obiektu przewiduje się na połowę 2024 roku. Po przełączeniu na niego ruchu w obydwu kierunkach, prace zostaną przeniesione na stronę południową.

Wraz z budową wiaduktu trwają prace nad ekranami akustycznymi wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych – na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej. Ekrany, głównie przezroczyste, mają na celu ochronę okolicznych terenów przed hałasem drogowym. W tym obszarze planowane jest położenie „cichej nawierzchni”.

Równolegle do przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską i Bajońską, a także budowy ekranów, konieczne jest zmienienie przebiegu wielu sieci: gazowej, wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Prace te są już na zaawansowanym etapie.

Nowe oświetlenie i zmiany w oznakowaniu sprawią, że droga stanie się bezpieczniejsza. Wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych zostanie posadzonych ponad 70 nowych drzew, które wraz z drzewami rosnącymi utworzą obustronne szpalery. Dodatkowo pojawi się blisko 15 tysięcy nowych krzewów, liczne byliny, pnącza i trawniki.

Projekt realizuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Generalnym Wykonawcą robót budowlanych jest firma WARBUD. Funkcję Inżyniera kontraktu pełni firma Bico Group Sp. z o.o.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 101 159 257,40 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość prac wynosi 106 483 428,84 zł.

Od 8 lipca 2023 r. zamknięta dla ruchu indywidualnego jest północna jezdnia Alei Stanów Zjednoczonych – prowadząca wcześniej w kierunku centrum. Samochody jadące w tym kierunku zjeżdżają na jezdnię południową za Kanałem Wystawowym. Na stronę północną wracają w rejonie węzła z Wałem Miedzeszyńskim.

Na jezdni południowej Alei Stanów Zjednoczonych wyznaczone są trzy pasy ruchu – jeden do centrum i dwa w przeciwnym kierunku, z czego jeden przeznaczony jest dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek, pojazdów MTON i motocykli. Czynne są także pasy do skrętu w ulicę Saską w kierunku Gocławia oraz w ulicę Urugwajską.

Ul. Międzynarodowa nadal ma połączenie z Trasą Łazienkowską. Natomiast północny odcinek ul. Saskiej stracił to połączenie – nie ma skrętu z Alei Stanów Zjednoczonych w stronę ul. Zwycięzców ani wyjazdu z ul. Saskiej na Trasę Łazienkowską.

Główną drogą objazdową podczas przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Bajońską i Paryską jest Trasa Siekierkowska.