Jako wyraz troski o komfort i bezpieczeństwo pacjentek, wszystkie miejskie placówki medyczne posiadające oddziały ginekologiczno-położnicze gwarantują możliwość przyjęcia znieczulenia podczas procesu porodowego. Szpital Bielański jest liderem wśród polskich szpitali pod względem liczby przeprowadzanych znieczuleń mających na celu złagodzenie bólu porodowego.

W styczniu danego roku, Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do premiera z apelem o podjęcie zdecydowanych działań organizacyjnych, finansowych oraz prawnych, które umożliwią poprawę dostępności do środków przeciwbólowych podczas porodu. W swojej prośbie, Rada podkreśliła, że w porównaniu do innych państw europejskich, w Polsce utrzymuje się alarmująco duży odsetek porodów realizowanych przez cięcie cesarskie. Członkowie Rady sugerują, że jednym z powodów tej sytuacji może być strach kobiet przed doświadczeniem bólu związanego z naturalnym porodem. Dostępność do znieczulenia stała się również tematem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich, z uwagi na fakt, że w niektórych polskich szpitalach w poprzednim roku nie przeprowadzono ani jednego zabiegu znieczulenia.

Renata Kaznowska, pełniąca funkcję zastępcy prezydenta miasta st. Warszawy i odpowiedzialna za miejską politykę zdrowotną podkreśla, że wszystkie miejskie szpitale ginekologiczno-położnicze oraz te posiadające odpowiednie oddziały są liderami w zakresie liczby przeprowadzanych znieczuleń porodowych. W 2023 roku prawie jedna na trzy rodzące kobiety korzystała z tego udogodnienia. Szpital Bielański jest liderem w tej kategorii, wykonując prawie 80% wszystkich znieczuleń, a kolejne placówki w rankingu to: Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet (ok. 72%) oraz Szpital św. Zofii, Szpital Praski, Szpital św. Rodziny i Warszawski Szpital Południowy – wylicza Kaznowska.