W przedszkolu biedronka na warszawskich Bielanach ponownie zagościła policyjna edukacja. To już kolejne spotkanie organizowane przez funkcjonariuszy z Wydziału ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Celem tych spotkań jest realizacja programów profilaktyczno-prewencyjnych skierowanych do dzieci, które uczą się jeszcze w przedszkolu. W trakcie najnowszej wizyty policjantka odświeżyła młodym umysłom kluczowe numery alarmowe, omówiła zasady bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz udziału w ruchu drogowym, a także rozmawiała o właściwych reakcjach w sytuacjach potencjalnego zagrożenia.

Funkcjonariusze policji, mając na uwadze nadrzędny cel – zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, często prowadzą pogadanki edukacyjne przeprowadzane w formie bezpośredniego kontaktu. Działalność profilaktyczna, pielęgnowana od najmłodszych lat, jest niezwykle wartościowa i daje pozytywne efekty w długim terminie. Każde takie spotkanie to nie tylko cenna lekcja dla dzieci, ale także źródło satysfakcji dla funkcjonariuszy. Tym razem policjantka odwiedziła placówkę na ulicy Smoleńskiego, gdzie omawiała tematy związane z bezpiecznymi zachowaniami.

Na spotkaniu w przedszkolu szczegółowo omówiono zasady bezpieczeństwa na drogach, konieczność zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie oraz jak podejść do kontaktu z nieznajomymi. Policjantka nie zapomniała również przypomnieć o ważności numerów alarmowych i zachęciła najmłodszych do korzystania z elementów odblaskowych. Dzieci miały szansę zgłębić tajniki pracy policjanta, dowiedzieć się, jak wygląda policyjny mundur i jaki sprzęt jest niezbędny podczas służby. Całe spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze.