Rozpoczęcie działań projektowych dla pierwszego segmentu trzeciego szlaku metra w Warszawie, który ma połączyć Stadion Narodowy ze stacją Gocław, jest już faktem. Nowy odcinek, długości przekraczającej 8 km, będzie zawierał siedem przystanków, w tym sześć całkiem nowych. Realizacja konstrukcji linii M3 ma zostać zainicjowana w 2028 roku, a pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z niej kilka lat później.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podkreśla, że celem jest uczynienie stolicy nie tylko doskonałym miejscem do pracy, ale również atrakcyjnym miejscem do życia. W tym kontekście budowa nowych linii metra pełni kluczową rolę, jako element istotnej usługi świadczonej mieszkańcom. Trzecia linia metra jest jednym z działań realizowanych z uwzględnieniem Pragi i jej prawobrzeżnych mieszkańców.

Informacje na temat przetargu projektowego dotyczącego linii M3 zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 20 grudnia. Zadanie noszące tytuł „Wykonanie prac projektowych dla III linii metra w Warszawie – Etap I – Praga wraz ze Stacją Techniczno-Postojową” trafi na stronę TED, internetowy odpowiednik „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”. Strona ta jest źródłem informacji o zamówieniach publicznych publikowanych w UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz innych krajach. Po opublikowaniu ogłoszenia, potencjalni wykonawcy będą mieli możliwość składania ofert dotyczących realizacji projektu.

Przetarg dotyczy pierwszego segmentu M3, który będzie liczył 8,1 km i zawierał siedem stacji: Stadion Narodowy (zaplanowany jako węzeł przesiadkowy od samego początku), Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Gocław. Planowane jest również utworzenie odgałęzienia prowadzącego do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Wykonawca projektu będzie miał 36 miesięcy na zrealizowanie założeń przetargowych po podpisaniu umowy.

Etapy planowania to moment, w którym można wprowadzić zmiany w otoczeniu stacji, które zdecydowanie wpłyną na charakterystykę obszarów przyszłych stacji podziemnej kolei. Stacje Rondo Wiatraczna i Dworzec Wschodni ulegną najbardziej znaczącym transformacjom.

W przypadku stacji metra na rondzie Wiatraczna pojawia się możliwość wprowadzenia istotnych zmian oraz efektywniejszego wykorzystania terenu w tym miejscu. Po wybudowaniu stacji metra, miejsce to nie będzie już funkcjonowało jako rondo. Uproszczony zostanie układ drogowy, co poprawi bezpieczeństwo. Przystanki komunikacji miejskiej skupione będą w centrum węzła przesiadkowego, co ułatwi szybkie przesiadki. Duże znaczenie dla komfortu pasażerów będzie miało płytkie położenie stacji metra (powyżej planowanego tunelu obwodnicy śródmiejskiej), co znacznie skróci czas potrzebny na dotarcie na perony. W miejscu przeniesionej pętli tramwajowej powstanie wielofunkcyjny plac miejski, który stworzy atrakcyjną przestrzeń dla wszystkich mieszkańców. W okolicy stacji pojawi się dużo zieleni, sieć dróg dla rowerów, elementy małej architektury oraz zadaszenie nad kluczową częścią węzła przesiadkowego. Miejsce to stanie się bardziej dostępne i przyjazne dla wszystkich.

Urządzenie przestrzeni – uwolnionej dzięki zmianom komunikacyjnym z nową formą funkcjonowania handlu oraz elementów zieleni – będzie przedmiotem warsztatów projektowo-konsultacyjnych z udziałem mieszkańców, kupców i wszystkich zainteresowanych tym ważnym dla Pragi miejscem.

Celem wprowadzenia zmian w rejonie Dworca Wschodniego jest dostosowanie tego miejsca do standardów, jakie powinno spełniać otoczenie ważnego dworca kolejowego stanowiącego wizytówkę miasta. Rejon dworca zyska charakter wygodnego, przyjaznego i estetycznego węzła przesiadkowego.

Etap projektowania I etapu realizacji linii M3 powinien zakończyć się w 2026 roku, natomiast uzyskana dokumentacja umożliwi ogłoszenie przetargu na jego budowę. Podpisanie umowy ze zwycięzcą tego postępowania planowane jest na 2027 rok – tak by w 2028 można było rozpocząć prace budowlane.

W obowiązującym masterplanie dla Warszawy do 2050 roku, druga część linii M3 zostanie w przyszłości przedłużona – przez Wisłę i Mokotów – na Ochotę (stacja Żwirki i Wigury).

Równolegle z projektowaniem linii M3 prowadzone będą prace przedprojektowe dla całej czwartej linii metra (26 km, 23 stacje + STP). Ich celem będzie opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, pozwalającego na: ustalenie stref wpływu obiektów metra na otoczenie; wykonanie badań i dokumentacji geologicznej; analiz w zakresie technicznym, środowiskowym, eksploatacyjnym, możliwości podziału linii M4 na odcinki i kolejności ich realizacji – niezbędnych na dalszych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Obecnie w Warszawie powstają trzy ostatnie stacje na bemowskim odcinku linii M2, czyli: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowana jest również stacja techniczno-postojowa Karolin. To ostatni etap prac na tej linii, która w całości wydłuży się o kolejne 4 km tuneli i będzie oddana do użytku za 3 lata – w 2026 roku. Sieć metra liczyć będzie wówczas 46 km – z 42. stacjami.