Dnia 22 marca odbyło się niezwykle istotne wydarzenie, które miało miejsce w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa, położonej w miasteczku Kałuszyn. Organizowany przez dyrekcję szkoły piknik bezpieczeństwa skupiał się na temacie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, a jego organizacja była kontynuacją projektu „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”, realizowanego na terenie powiatu mińskiego.

W pikniku aktywnie uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim i Komisariatów Policji w Mrozach i Stanisławowie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ochotniczej Straży Pożarnej z Kałuszyna, pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach oraz cała kadra pedagogiczna szkoły, która z entuzjazmem przyłączyła się do realizacji tego projektu.

Podczas pikniku duży nacisk położono na kwestie związane z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze policji mieli okazję podkreślić, że każda osoba biorąca udział w ruchu drogowym ma swoje prawa, ale także obowiązki. W trakcie trwania wydarzenia zaprezentowano nowoczesne radiowozy, omówiono wyposażenie policjantów oraz przeprowadzono szereg edukacyjnych gier i pogadanek. Poruszono także tematykę zagrożeń w sieci oraz hejtu w internecie.

Nad całością czuwała nadkomisarz Dorota Hankus, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, oraz komendant Komisariatu Policji w Mrozach podkomisarz Paweł Król. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przygotował rowerowy tor przeszkód, a także pokaz alkogogli, które miały na celu ukazanie uczestnikom pikniku, jakie są skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Przekazane przez Panią Janinę Ewę Orzełowską z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego elementy odblaskowe z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dzieci na drodze. Uczniowie otrzymali opaski i zawieszki, które zwiększają ich widoczność dla kierowców. Ponadto Pani Magdalena Kaliniuk zaprezentowała okulary vr, które umożliwiły uczniom doświadczenie sytuacji związanych z udzielaniem pomocy przedmedycznej w wirtualnym świecie.

Ochotnicza Straż Pożarna z Kałuszyna, na czele z prezesem Robertem Gałązką, zorganizowała pokaz wozu bojowego oraz prowadziła prelekcje na temat udzielania pierwszej pomocy. Dodatkową atrakcją była obecność policyjnej maskotki – starszego posterunkowego „Rysia”.

Burmistrz Kałuszyna, Pan Arkadiusz Czyżewski, podziękował wszystkim służbom założonym w organizację pikniku. Wydarzenie to było kolejnym krokiem do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu mińskiego.