Ministerstwo Infrastruktury oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły nowy projekt, który ma poprawić dostęp do kolei między Warszawą a Małopolską.

Inwestycja zakłada rozbudowę linii kolejowej nr 7, zwiększenie liczby przystanków i modernizację istniejącej infrastruktury.

Koleje Warszawa – Małopolska

Projekt przewiduje rozbudowę linii kolejowej nr 7, która biegnie od Warszawy przez Radom i Kielce, aż do Krakowa. Zakłada się m.in. zwiększenie liczby przystanków oraz poprawę standardów stacji i przystanków. W planach jest również budowa nowych wiaduktów i przepustów pod linią kolejową.

Według zapowiedzi, nowa inwestycja ma zwiększyć przepustowość linii, co oznacza, że na trasie między Warszawą a Małopolską będzie mogło jeździć więcej pociągów. Dzięki temu zwiększy się także oferta przewozowa oraz możliwość przemieszczania się między miastami dla mieszkańców regionu.

Projekt będzie realizowany przez kilka lat, a jego koszt szacowany jest na kilka miliardów złotych. Ostateczna decyzja o przyznaniu funduszy na ten cel zostanie podjęta w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Władze zapewniają, że modernizacja linii kolejowej nr 7 to jedno z najważniejszych przedsięwzięć na mapie polskiej infrastruktury kolejowej. Planowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia mobilności mieszkańców Małopolski i Warszawy, poprawy warunków podróży oraz zmniejszenia czasu potrzebnego na przejazd między miastami.

Jednocześnie władze informują, że w związku z pracami budowlanymi może dojść do okresowych utrudnień w ruchu kolejowym na linii nr 7. Mieszkańcy regionu muszą się więc liczyć z częstymi zmianami rozkładów jazdy oraz zawieszaniem kursów pociągów w niektórych odcinkach trasy.

Rozbudowa linii kolejowej nr 7 jest jednym z wielu projektów modernizacyjnych realizowanych na terenie Polski w ramach unijnych funduszy. W ostatnich latach PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadziły już modernizacje linii m.in. Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Katowice, Warszawa-Kraków, Wrocław-Katowice czy Poznań-Koszalin. Dzięki tym inwestycjom podróżowanie pociągiem staje się coraz bardziej komfortowe i szybsze.

Nowy projekt zwiększenia przepustowości linii kolejowej nr 7 między Warszawą a Małopolską będzie nie tylko korzystny dla mieszkańców regionu, ale także dla ruchu towarowego, który również korzysta z tej trasy. Zwiększenie liczby pociągów oraz poprawa infrastruktury pozwolą na lepszą obsługę potrzeb transportowych całego regionu.

Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na lata 2025-2027, co oznacza, że mieszkańcy regionu będą musieli się liczyć z okresami utrudnień w ruchu kolejowym na linii nr 7. Jednocześnie jednak, po zakończeniu projektu, przemieszczanie się między Warszawą a Małopolską będzie znacznie łatwiejsze i bardziej komfortowe, co wpłynie pozytywnie na rozwój całego regionu.