Stolica Polski, Warszawa, inicjuje nową kampanię promocyjną, mającą na celu zainteresowanie młodych talentów z Włoch i Hiszpanii. Kampania ta jest kontynuacją działań podjętych w ubiegłym roku, które skutkowały zwróceniem uwagi około 6 milionów obywateli tych krajów na możliwości, jakie oferuje Warszawa.

Zwrócone do młodych Włochów i Hiszpanów hasło akcji „Ctrl + Varsavia”/„Ctrl + Varsovia”, nawiązujące do komputerowego skrótu oznaczającego „wklej”, ma symbolizować możliwość łatwego „wklejenia się” do pulsującej życiem metropolii, jaką jest Warszawa. Kampania podkreśla wiele zalet miasta, takich jak doskonałe połączenia międzynarodowe, efektywna komunikacja miejska, wysoki poziom nauki i innowacji, atrakcyjne oferty pracy oraz wysoką jakość życia.

Siedzenia promocyjnej akcji koncentrują się przede wszystkim na młodych ludziach z Włoch i Hiszpanii, którzy rozważają studia lub karierę zawodową za granicą, szczególnie w sektorze IT i finansów. Wybór tych dwóch krajów był podyktowany wynikami badań, które wykazały, że to właśnie tam młodzi ludzie są najbardziej otwarci na emigrację. Dodatkowo, wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży w obu tych krajach sprawia, że oferta Warszawy może okazać się dla nich szczególnie atrakcyjna.

Jednomiesięczna kampania będzie realizowana online na popularnych platformach społecznościowych oraz Google i Programmatic. Materiały promocyjne, takie jak posty, filmiki i nakładki na social media mają ukazywać Warszawę jako nowoczesne miasto, doskonale nadające się do życia, studiowania i rozwoju kariery. Mają również umocnić pozytywny wizerunek Warszawy jako miejsca pełnego możliwości naukowych i biznesowych oraz oferującego atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.

W efekcie działań podjętych w ubiegłym roku udało się dotrzeć do 2,9 miliona osób z Hiszpanii i 2,8 miliona z Włoch. Kampania ta jest częścią strategii #Strategia2030 przyjętej przez miasto i wpisuje się w dwa miejskie programy: „Przyciągamy talenty i liderów” oraz „Wdrażamy Innowacje”.