Przebudowa Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie nadal postępuje dynamicznie. Już teraz można zaobserwować, że gotowa jest płyta północnego wiaduktu, która rozciąga się na długości ponad 200 metrów. Dodatkowo, prace nad budową ekranów akustycznych są w pełnym toku, które mają za zadanie zapewnić mieszkańcom ochronę przed hałasem generowanym przez ruch drogowy.

Rozbiórka północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Paryską i Bajońską nastąpiła w lipcu zeszłego roku, co zajęło kilka tygodni. Następnie przekształcono plac budowy w zakład produkcyjny nowego obiektu, gdzie pracownicy byli zaangażowani w szalowanie, zbrojenie i betonowanie konstrukcji. Obecnie, płyta tego wiaduktu, o długości dokładnie 210 metrów, jest już ukończona. Do jej wykonania wykorzystano 545 ton stali oraz 1620 m³ betonu, dostarczonego na miejsce przez ponad 200 betonomieszarek, potocznie zwanych „gruszkami”. Po tym etapie, zespół wykonawcy przystąpił do kolejnych prac, z których można wymienić montaż kap chodnikowych i dylatacji. Wkrótce rozpoczną się prace antykorozyjne oraz montaż podstawek do ekranów akustycznych. Nowy wiadukt planowany jest do otwarcia w okresie wakacyjnym, a ruch pojazdów będzie odbywać się w obu kierunkach.

Prace budowlane są kontynuowane równocześnie wzdłuż alei Stanów Zjednoczonych, na odcinku od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej, gdzie przebudowywana jest sieć teletechniczna. Dodatkowo trwają prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz tworzeniem ekranów akustycznych, które mają stanąć wzdłuż trasy. Te ekrany, w większości przezroczyste, będą służyły jako bariera akustyczna pomiędzy drogą a okolicznym terenem.

W ramach planu „Bezpiecznie i zielono”, przy alei Stanów Zjednoczonych posadzonych zostanie ponad 70 nowych drzew, które utworzą dwustronne aleje razem z już istniejącymi drzewami. Planuje się również wprowadzenie blisko 15 tysięcy dodatkowych krzewów, różne byliny, pnącza i trawniki. Wprowadzane zmiany w oświetleniu i oznakowaniu mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Całość prac budowlanych ma zakończyć się w połowie 2025 r. Projekt jest realizowany przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a generalnym wykonawcą jest firma WARBUD. Funkcje Inżyniera kontraktu pełni firma Bico Group Sp. z o.o.

W czasie przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Bajońską i Paryską, głównym szlakiem objazdowym jest Trasa Siekierkowska.

Więcej szczegółów na temat postępów prac na wiadukcie można znaleźć na stronie inwestycji.