Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podjął decyzję o poddaniu gruntownej renowacji budynku oraz terenów wokół Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego, zlokalizowanego przy placu Trzech Krzyży. Dzieci i młodzież korzystające z usług ośrodka uzyskają dzięki temu dostęp do nowoczesnych pomieszczeń, dostosowanych do ich specyficznych wymagań. Na chwilę obecną miasto czeka na propozycje od firm remontowych, które odpowiedziały na ogłoszony przetarg.

Zgodnie z planem, prace modernizacyjne powinny potrwać 25 miesięcy od momentu zawarcia umowy z wybraną firmą. Kelejne kroki zostaną podjęte po 3 czerwca, który jest datą ostateczną na składanie ofert.

Po przeprowadzeniu remontu, Instytut będzie dalej prowadzić kompleksową edukację – od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez edukację przedszkolną, szkolną, licealną aż po szkołę przygotowującą do pracy. W budynku o powierzchni użytkowej ok. 5 tys. m.kw. znajdować się będą m.in. szkoła podstawowa z przedszkolem, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła przysposabiająca do pracy i branżowa szkoła I stopnia oraz internat. Na potrzeby uczniów zostaną też stworzone specjalistyczne pracownie na niezagospodarowanym wcześniej poddaszu: plastyczna, ZPT, gastronomiczna, piekarnicza oraz studio nagrań. Planowane są również sale do zajęć ruchowych: fitnessu, tenisa stołowego oraz trzy gabinety rehabilitacyjne.

Instytut zyska również nowe gabinety logopedyczne – dziewięć w sumie oraz cztery gabinety dla psychologów i pedagogów. Dodatkowo, powstaną specjalne miejsca dla rodziców, gdzie będą mogli spotykać się i wymieniać doświadczeniami.

Obiekt oraz otaczające go tereny zostaną zaadaptowane do potrzeb osób ze szczególnymi wymaganiami poprzez instalację trzech wind oraz miejsca parkingowe dla osób z ograniczoną mobilnością w pobliżu wejścia. W budynku zostanie zainstalowany jednolity system informacji wizualnej oraz systemy bezpieczeństwa: alarmowe i przywoławcze z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Szczególne uwzględnienie będzie miało dostosowanie obiektu do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących poprzez zastosowanie przeszkleń w korytarzach oraz pętli indukcyjnych w salach lekcyjnych.

Zewnętrzne tereny o powierzchni 1,5 ha zostaną zaaranżowane na nowo poprzez budowę chodników, parkingów oraz placu do zajęć gimnastycznych na świeżym powietrzu. Powstaną również takie atrakcje jak siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, mini miasteczko do nauki przepisów ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy na rowerze oraz kącik geograficzny i obszar przeznaczony do dogoterapii.

Instytut Głuchoniemych ma długą historię – powstał w 1817 roku dzięki staraniom ks. Jakuba Falkowskiego – polskiego duchownego i pedagoga. Budynek przy placu Trzech Krzyży jest najstarszym w Polsce ośrodkiem szkolno-wychowawczym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z problemami ze słuchem. Projekt modernizacji został stworzony przez LEM Studio Architektoniczne z Krakowa. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu projekt musiał być uzgodniony ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, szczególnie w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów wnętrz – głównej klatki schodowej i biblioteki.