Młodsza aspirant Agnieszka Wiatrowicz – Grabowska, należąca do sił policyjnych Pragi Północ oraz delegat Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa z dzielnicy Białołęka, odbyli spotkanie edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej zlokalizowanej przy ulicy Juranda 10. W czasie interakcji, głównym celem było uświadomienie młodych ludzi o wszelkich aspektach prawnych dotyczących osób nieletnich oraz o nieodpowiednich postawach, które częstokroć są kierowane przeciwko rówieśnikom.

W rozmowie z uczniami ze Szkoły Podstawowej mieszczącej się na ulicy Juranda 10 w Białołęce, oprócz młodszej aspirant Agnieszki Wiatrowicz – Grabowskiej z Zespołu Prewencji Kryminalnej, udział wziął także przedstawiciel Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa z siedzibą w tej samej dzielnicy.

Podczas spotkania, główną kwestią poruszaną przez policyjną aspirant było usadawianie młodzieży na temat prawnej odpowiedzialności osób nieletnich. Funkcjonariuszka dokładnie objaśniała uczestnikom, co oznacza demoralizacja i czyn karalny. Zajmowała się również tłumaczeniem, w jakich sytuacjach osoba nieletnia może być pociągnięta do odpowiedzialności prawnej, podkreślając to na konkretnych przykładach.

Kolejnym kwestionowanym tematem, podczas omawianych zajęć, była przemoc rówieśnicza. Przez całe spotkanie młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji, chętnie dzieląc się swoimi doświadczeniami.

Zwieńczeniem całego spotkania było wezwanie policyjnej aspirant do zgłaszania wszelkich przypadków przemocy – czy jej doświadczono osobiście, czy też było się świadkiem takiego zdarzenia. Każdy powinien informować o tym dyrekcję szkoły lub swoich rodziców.

Na zakończenie, reprezentant Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa ofiarował wszystkim zebranym odblaski, podkreślając ich kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa każdego z nich.