Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji podejmują specjalne działania w ramach operacji o nazwie „PRZEWOZY 2023”. W określone dni, skupiają swoje wysiłki na przeprowadzaniu kontroli osób i podmiotów zajmujących się dostarczaniem lub mediacją w usługach transportowych, które wiążą się z przewozem pasażerów.

Przy wykonywaniu obowiązków służbowych na co dzień, a zwłaszcza podczas realizacji tych specjalnych działań, funkcjonariusze identyfikują i dociekają do kierowców oraz firm transportowych, które działają w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem. Wykryte nieprawidłowości obejmują zarówno świadczenie usług transportowych przez organizacje nieposiadające odpowiednich upoważnień, jak i wprowadzanie w błąd potencjalnych klientów. Ten ostatni problem polega na mylącym przedstawianiu charakteru działalności, co jest realizowane przez „udawanie” legalnych przewoźników.

W ramach działań „PRZEWOZY 2023” funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na obszarze miasta stołecznego Warszawy dokonują kontroli legalności świadczonych usług transportowych. Sprawdzają posiadane uprawnienia, stan techniczny, oznakowanie oraz dodatkowy sprzęt pojazdów. Te działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko dla osób korzystających z usług przewoźników, ale również dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.