Poruszanie w rozmowie tematu samobójczych myśli z pewnością otwiera drzwi do gorliwej i prawdziwej komunikacji, a także daje możliwość niesienia pomocy. To pierwszy, niezwykle istotny etap, który pozwala udzielić wsparcia osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Rozmowa prowadzona z empatią może działać uspokajająco, a nawet mieć terapeutyczny wpływ – osoba dotknięta cierpieniem zdaje sobie sprawę, że nie jest skazana na walkę z problemami sama.

Jeśli chodzi o jednostki, które przeżywają myśli samobójcze, nieoceniona staje się konwersacja z bliską osobą. Taka rozmowa pozwala nazwać danemu człowiekowi jego problemy, umożliwia mu wyrazić to, co go przerasta. Jest to dla niego ogromnie ważne, aby odczuł w tym momencie zrozumienie i empatię ze strony drugiej osoby. To może działać uspokajająco, a nawet przynosić efekty terapeutyczne.

Znajduje się wiele mitów dotyczących samobójstw. Jeden z nich mówi, że jednostki prezentujące autodestrukcyjne zachowania pragną zakończyć życie bez względu na wszystko. Większość takich osób żyje w zawieszeniu między pragnieniem życia i śmierci, które koegzystują w nich jednocześnie. Dlatego tak istotne jest prowadzenie szczerych rozmów i wsparcie od najbliższych. To zwykle pierwszy krok, który umożliwia udzielenie wsparcia osobie w kryzysie.

Podczas kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu samobójczego, przestrzegaj poniższych wytycznych:

– Rozmawiaj w spokojny i łagodny sposób;

– Zapytaj: Jak mogę Ci pomóc? Co sprawi, że poczujesz się lepiej? Co do tej pory pomagało Ci pokonywać trudności?;

– Pamiętaj, że taka osoba potrzebuje rozmowy, a nie oceny. Okazuje jej zrozumienie;

– Proponuj wsparcie i swoje zaangażowanie;

– Staraj się uwolnić ją od negatywnych myśli, np. proponując wyjście na siłownię lub wycieczkę rowerową;

– Proponuj rozwiązania kryzysu, np. wizytę u specjalisty – możesz również towarzyszyć tej osobie, jeśli zwiększyłoby to jej poczucie bezpieczeństwa;

– Jeżeli nie wiesz, jak zareagować, zadzwoń na numery telefonów pomocowych i poradź się specjalistów, jak pomóc osobie w kryzysie samobójczym. Jedną z organizacji, które oferują zarówno wsparcie, jak i wiedzę na temat pomocy osobom w kryzysie jest portal „Życie warte jest rozmowy” (www.zwjr.pl).

UWAGA! W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA DZWONIMY POD NUMER ALARMOWY 112!