W obszarze administrowanym przez miasto stołeczne Warszawa, zrealizowano inwentaryzację ponad 245 tysięcy drzew korzystając z cyfrowej technologii mapy pni drzew. Zgromadzone dane stanowią kolejny krok w ochronie warszawskiej zieleni i będą używane do utrzymania i pielęgnacji miejskiego krajobrazu.

Serwis mapowy miasta został wzbogacony o nowe informacje, które mają na celu ułatwienie pracy osobom zarządzającym zielonymi przestrzeniami. Innowacyjne narzędzie – mapa lokalizacji pni drzew – umożliwia zbieranie jak najbardziej precyzyjnych danych na temat drzew rosnących na terenach podlegających administracji miejskiej. Inwentaryzowane drzewa muszą spełniać określone kryteria: ich wysokość musi wynosić minimum 2,5 metra, a obwód pnia przekraczać 10 cm. Dzięki tej metodzie zgromadzono i zaktualizowano informacje dotyczące ponad 245 tysięcy drzew.

Od roku 2020 dostępna jest również mapa koron drzew w miejskim serwisie mapowym. Jednak nie precyzuje ona tego, co znajduje się pod koroną drzewa. Te bardziej szczegółowe informacje zapewnia mapa pni, wskazując dokładną lokalizację drzewa, jego wysokość i obwód pnia. Obydwie mapy stanowią źródło kompleksowych informacji na temat kondycji i stanu warszawskiej zieleni, co ułatwia miejskim zarządom zieleni przeprowadzenie dalszych inwentaryzacji oraz ustalenie harmonogramu przeglądów dendrologicznych, z myślą o jeszcze lepszej ochronie warszawskiego drzewostanu. Dane te są również niezbędne do realizacji Standardów zarządzania zielenią m.st. Warszawy.

Należy jednak zaznaczyć, że dane zebrane za pomocą mapy pni drzew nie obejmują terenów zarządzanych przez osoby prywatne. Ze względu na bogaty drzewostan, nie uwzględniają również terenów pod opieką Lasy Miejskie – Warszawa.

Podczas dbania o dziedzictwo przyrodnicze Warszawy, miasto korzysta ze Standardów zarządzania zielenią m.st. Warszawy. Standardy te oferują szczegółowe wytyczne dotyczące pielęgnacji zieleni podczas przeprowadzania inwestycji oraz ustalają jednolite zasady przeglądów i analiz dendrologicznych. Szczególną troską otaczane są pomniki przyrody, którym poświęca się indywidualne podejście – badany jest nie tylko ich stan zdrowia, ale wykonuje się także prace pielęgnacyjne i zabezpieczające.

Warszawa systematycznie podnosi liczbę drzew na terenie miasta. W obecnej kadencji posadzono ponad 630 tysięcy nowych drzew.